Kesämatka 2045

Kilpailun säännöt ja tietosuojaseloste

 

Tekes, ”Suomisen perheen kesämatka 2045” –kampanja / 5 x 50 € VR:n lahjakorttien arvontakilpailu.

 

1. Kilpailun järjestäjä

Innovaatiorahoituskeskus Tekes, PL 69, 00101 Helsinki, www.tekes.fi

 

2. Kilpailun voimassaoloaika sekä osallistuminen

Kilpailu on voimassa 30.6.–1.8.2014. Kilpailuun voi osallistua www.tekes.fi/suomisenperhe2045 -sivuston kommentointilomakkeella, henkilökohtaisen Twitter-tilin kautta (#suomisenperhe) tai Tekesin Facebook-sivulla kommentoimalla Suomisen perhe kesäkampanja -kuvapäivitykseen. Osallistua voi myös yksityisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen suomisenperhe@tekes.fi, jolloin vastausta ei julkisteta muutoin kuin osallistujan luvalla.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Jos kilpailun voittaja on alle 18-vuotias, on hänellä oltava huoltaja lupa. Tekesin henkilökunnalla ei ole mahdollisuutta voittaa palkintoa.

 

3. Arvonnan suorittamistapa ja ajankohta

Arvonta suoritetaan viisi kertaa, joka perjantai (klo 15) kampanjan aikana 30.6.–1.8.2014. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Sama henkilö voi voittaa ainoastaan kerran. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien nimet Tekesin sähköisissä medioissa (Twitter, Facebook ja www.tekes.fi). Myös voittajan vastaus julkaistaan, ellei voittaja erikseen toivo sen salassapitoa.

Vastauksia, jotka saapuvat 1.8.2014 klo 14 jälkeen, ei hyväksytä arvontaan. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esim. katkoksista) kilpailuun osallistumisen yhteydessä.

 

4. Palkinto ja siihen liittyvät ehdot

Tekes valikoi vastaajista viisi voittajaa, jotka saavat palkinnoksi VR:n 50 euron lahjakortin. Yhteensä jaetaan 5 kpl 50 euron VR:n lahjakorttia. Kilpailun järjestäjä vastaa kilpailun palkinnoista maksettavasta arpajaisverosta.

Tarkemmat toimitusosoitteet kysytään voitosta ilmoittamisen yhteydessä. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi eikä toiseksi palkinnoksi. Mikäli voittajaa ei arvonnan jälkeen tavoiteta yhden viikon sisällä, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa.

 

5. Osallistujien tietojen käyttö

Kilpailuun osallistuminen edellyttää, että Tekes saa osallistujan nimen, sähköpostiosoitteen tai SoMe-tilin yhteystiedot selville. Osallistujien yhteystietoja käytetään ainoastaan kilpailun palkintoarvontaan sekä voitoista tiedottamiseen. Voittajien nimet julkaistaan viikoittain, kampanjan aikana, Tekesin nettisivuilla sekä Facebook- ja Twitter-sivuilla. Voittajien yhteystietoja ei julkaista tai luovuteta eteenpäin. Sähköpostitse lähetettyjä vastauksia säilytetään suojatulla palvelimella, jota ei pääse käyttämään ilman kirjautumista.

Kampanjaan osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistujat luovuttavat henkilötiedot suostumuksellaan henkilötietolain (523/1999) 8.1 §:n 1 kohdan mukaisesti. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

Osallistujat luovuttavat yhteystietonsa suostumuksellaan henkilötietolain (523/1999) 8.1 §:n 1 kohdan mukaisesti. Henkilötietoja ei kerätä muualta kuin osallistumiskanavien kautta.

 

6. Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia kilpailun osanottajia kohtaan yhteensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen määrää ja arvoa. Palkintojen voittajat vapauttavat kilpailun järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Sosiaalisen median kautta osallistunut henkilö vapauttaa Facebookin/Twitterin kaikista vastuista kilpailuun liittyen. Facebook / Twitter eivät yrityksinä sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä kampanja liity mitenkään Facebook / Twitter -yrityksiin.

7. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja kilpailun järjestäjän päätöksiä. Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

 

8. Tiedon tarkastus ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa ja korjata itseään koskevat tiedot henkilörekisteristä. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti postitse tai sähköpostitse ja siinä on yksilöitävä, mitä tietoja korjaamispyyntö koskee. Tarkastuspyyntö on osoitettava Tekesiin: suomisenperhe@tekes.fi, puh. 050 5577 437. Sähköpostitse lähetettyjä tietoja säilytetään elokuun 2014 loppuun saakka. Arvonnan jälkeen rekisteri poistetaan.