Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK)

SHOK tarjoaa huipputason tutkimusyksiköille ja tutkimustuloksia hyödyntäville yrityksille väylän tehdä tiivistä yhteistyötä. Keskittymät ovat sovelluslähtöisiä ja ne tukevat monitieteisyyttä.

SHOK-ohjelmien tuloksia

Uusi hallitusohjelma kohdistaa leikkauksia Tekesin avustusvaltuuksiin SHOKeille. Strategisen hallitusohjelman mukaan SHOK-ohjelmien rahoitus ajetaan vaiheittain alas, mikä käytännössä merkitsee Tekesin SHOK-rahoitusinstrumentin päättymistä nykymuodossaan.

Lisätietoja: Tekesin rahoitus SHOK-ohjelmille päättyy

 

Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) muodostavat yhteistyöalustan innovatiivisille yrityksille ja huippututkimukselle. Kunkin SHOK-keskittymän toiminnasta vastaa voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka jäseniä ovat aihealueen keskeiset yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset. Osakkaat laativat tutkimusstrategian ja päättävät sen toteuttamisesta. Myös tahot, jotka eivät ole osakkaita, voivat osallistua tutkimusohjelmiin ja hankkeisiin.

Keskittymän tutkimustyö tehdään virtuaalisessa organisaatiossa, joka voi muodostua maantieteellisesti eri paikoissa olevista yksiköistä. Keskittymissä tehtävä tutkimus on strategista, esikilpailullista eikä pääsääntöisesti liity lyhyen ajan markkinatavoitteisiin. Koska tutkimuksen aikajänne on yleensä vähintään 5 - 10 vuotta, kilpailijat voivat osallistua samoihin ohjelmiin.

Voisiko yrityksesi hyödyntää kehitysprojekteissaan SHOK-ohjelmien tuloksia? Tekes kannustaa hakemaan tähän rahoitusta.

Tekesin rooli SHOK-toiminnassa:

  • Kehittäjä
  • Yhteistyöverkoston luominen ja ylläpito
  • Koordinoija
  • Toiminnan laadun valvoja

Tekes ei osallistu keskittymiin osakkaana tai sopimusosapuolena. Suomen Akatemia osallistuu toimintaan rahoittamalla niissä toteutettavaa korkeatasoista tutkimusta yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Uutiset

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Käynnissä olevat keskittymät:

cleen

fibic

fimecc

salwe

rym

Tekesin rahoituspäätökset SHOK-toimintaan (pdf)

SHOK-toiminnanohjaus

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut SHOK-ohjelman seurantaa ja kehittämistä varten johtoryhmän, jonka tehtävä on:

  • Seurata keskittymäkonseptin ja yksittäisten keskittymien kehittymistä kuulemalla keskeisiä toimijoita ja sidosryhmiä.
  • Kehittää keskittymien tuloksellisuuden arviointia.
  • Edistää keskittymien kansallista ja kansainvälistä tunnettuutta yhteistyössä keskittymien toimijoiden kanssa.
  • Tehdä ehdotuksia ja aloitteita keskittymien toiminnan kehittämiseksi yhteistyössä keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.
  • Tukea keskittymien kansainvälistymistavoitteita ja kansainvälistä verkottumista.

Johtoryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Tauno Heinola, ABB Oy

Varapuheenjohtaja
Ylijohtaja Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
Satu Kiisikinen, Tieto Oyj
Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski, Uponor Oyj
CTO Jyrki Ovaska, UPM-Kymmene Oyj
Toimitusjohtaja Matti Sommarberg, Cargotec Finland Oy
Tiina Tuomela, Fortum Oyj
Ylijohtaja Tapio Kosunen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Johtaja Riikka Heikinheimo, Suomen Akatemia
Johtaja Teija Lahti-Nuuttila, Tekes
Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, VTT Oy

Pääsihteeri
Johtaja Mervi Karikorpi, Teknologiateollisuus ry

Sihteeristön muut jäsenet
Kehityspäällikkö Christopher Palmberg, Tekes
Johtava tiedeasiantuntija Leila Häkkinen, Suomen Akatemia
Neuvotteleva virkamies Kirsti Vilén, työ- ja elinkeinoministeriö

Yhteystiedot

Keskittymien kokonaisuus 
Johtaja Teija Lahti-Nuuttila 
Puh. 029 50 55873

Tekesin rahoitus keskittymille 
Rahoitusjohtaja Esa Panula-Ontto
Puh. 029 50 55853

Keskittymien IPR-asiat 
Lakimies Harri Laajarinne
Puh. 029 50 55512

Keskittymien toiminnan kehittäminen 
Kehityspäällikkö Kimmo Ahola 
Puh. 029 50 55756

Tekesläisten sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@tekes.fi

Keskittymäkohtaiset asiat

Energia ja ympäristö 
Asiantuntija Tuula Savola
Puh. 029 50 55667

Metallituotteet ja koneenrakennus 
Ohjelmapäällikkö Minna Suutari 
Puh. 029 50 55830

Biotalous  
Ohjelmapäällikkö Heikki Aro
Puh. 029 50 55644

Rakennettu ympäristö 
Teknologia-asiantuntija Jouko Salo
Puh. 029 50 36098

Terveys ja hyvinvointi  
Ohjelmapäällikkö Auli Pere 
Puh. 029 50 55799

Tieto- ja viestintä 
Ohjelmapäällikkö Mika Klemettinen
Puh. 029 50 55647

Tekesläisten sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@tekes.fi

Kysymyksiä ja vastauksia SHOKeista
Miksi keskittymien toimintaan kannattaa osallistua?
Millainen keskittymän tutkimusohjelma on?
Miten keskittymien tutkimusohjelmien rahoituksesta päätetään?
Onko kaikki keskittymissä tehtävä tutkimus julkista?
Saavatko keskittymät Tekesin rahoitusta ilman hakumenettelyä?
Miten Tekes arvioi keskittymien rahoitushakemuksia?
Rahoittaako Tekes lainkaan keskittymien toimialoilla olevia projekteja, joilla ei ole keskittymäkytkentää?
Miten keskittymät eroavat Tekesin ohjelmista?