Ubicom

Ohjelma tarjoaa

  • rahoitusta      
  • seminaareja ja työpajoja
  • kartoituksia Suomesta ja ulkomailta
  • tutustumis- ja verkostoitumismatkoja

Kotimainen yhteistyö

Tekesin Ubicom-ohjelman alueella toimii myös Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma (2007-2013). Se on osa kansallista osaamiskeskusohjelmaa, jonka toiminta-ajatuksena on alueellisen, kansainvälisesti korkeatasoisen osaamisen hyödyntäminen.

Suomen Akatemia rahoitti vuonna 2012 päättynyttä jokapaikan tietotekniikan ja monimuotoisen viestinnän MOTIVE-tutkimusohjelmaa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ubicom-ohjelma toimii tiiviissä kansainvälisessä yhteistyössä ohjelmistointensiivisiä järjestelmiä kehittävän ITEA 2 -klusterin, huipputason yhdysvaltalaisten ja japanilaisten tutkimusorganisaatioiden sekä ARTEMIS-ohjelman kanssa.

ARTEMIS ja Ubicom

ARTEMIS (Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems) on sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä kehittävä eurooppalainen ohjelma. Teollisuus, Euroopan unioni, jäsenmaat ja muut osallistujat ovat varautuneet panostamaan ARTEMIS-ohjelmassa 2,7 miljardia euroa alan tutkimukseen ja kehitykseen.

ARTEMIS on samalla tärkeä foorumi ja verkottumispaikka alan toimijoille. Ohjelmassa kohtaavat teollisuus ja tutkimus, isot ja pienet yritykset sekä EU:n kilpailukykyä parantavat toimet.

Suomessa ARTEMIS-kehitystyötä rahoitetaan Tekesin kautta. Hankkeiden rahoitus tulee Ubicomin-ohjelmasta, EU-varoista ARTEMIS-yhteisyrityksen kautta ja osallistujilta itseltään. ARTEMIS-aloitteen vahvuuksia ovat teollisuuslähtöinen suoraviivainen projektien arviointi, valinta, rahoitus ja seuranta. Projektin kuluessa sisällöstä ja edistymisestä raportoidaan ARTEMIS-yhteisyritykselle ja rahankäytöstä Tekesille.

Suomessa ensisijainen ARTEMIS-kontakti on Tekesin johtava teknologia-asiantuntija Kari Markus, kari.markus (at) tekes.fi. Katso lisätietoja Yhteystiedot-sivulta.