Ympäristötiedon mediaattori ja ketterä akustinen sensori

Ympäristötietolähteet ovat pirstaloituneita ja vajavaisia. Voidaanko niitä yhdistää uusiksi palvelukokonaisuuksiksi?

Hankkeessa toteutettu mediaattori kykenee yhdistämään monimuotoisia ympäristötietolähteitä ja palveluja. Mediaattorilla voidaan esimerkiksi yhdistää kuluttajaelektroniikalla toteutetun ketterän akustisen sensorin mittauksia vallitsevaan säätilaan ja siten analysoida mm. melun kulkeutumista kaupunkiolosuhteissa.

Mediaattori mahdollistaa uusien laskennallisten ympäristöpalvelujen nopean protoilun, hyödyntämällä mm. ketteriä kuluttajaelektroniikalla toteutettuja sensoreita. Kehitettyjä teknologioita aiotaan hyödyntää kaupallisissa sovelluksissa. Mukana olleen yrityksen kommentti: ”Yrityksemme keskeinen päämäärä on ympäristötietojen integrointi uusiksi palveluiksi.”

Osapuolet: Itä-Suomen yliopisto, Amphion Loudspeakers Oy, Genelec Oy, Environics Oy, Mediatuotanto Mindcom Oy, Observis Oy ja Puolustusvoimien Teknillinen tutkimuslaitos

Lisätietoa:
Tutkimuspäällikkö Mauno Rönkkö, Itä-Suomen yliopisto, +358 40 355 2202, mauno.ronkko(at)uef.fi
Professori Mikko Kolehmainen, Itä-Suomen yliopisto, +358 44 290 2637, mikko.kolehmainen(at)uef.fi

NABC -analyysi