Vaikean ympäristön mittausverkko

Hankkeen tavoitteena oli arvioida tapoja, joilla mitataan signaalin etenemistä sellaisessa paikassa, jossa tavanomaiset mittaukset ovat erittäin vaikeita esimerkiksi kaivosten bioliuotuskasoissa, kompostissa tai kosteissa ympäristöissä. Talvivaaran bioliuotuskasa on näistä varmaan mielenkiintoisin. Kasassa on erilaisia metalleja, grafiittia ja sivukiveä. Kasaa valellaan jatkuvasti rikkihappoliuoksella ja kasa elää mekaanisesti prosessin myötä. Langalliset ja tavanomaiset langattomat ratkaisut eivät tässä ympäristössä toimi. Lisäksi sensorien pitää toimia kasassa yli vuoden ilman huoltoa.

Hankkeen tuloksista on hyötyä bioliuotusta käyttäville kaivoksille, jätteenkäsittelylaitoksille ja ympäristön valvojille. Hankkeelle haetaan jatkohanketta.

Hankkeen kumppanit olivat VTT, Talvivaara, Eko-Kymppi sekä joukko PK-yrityksiä.

Lisätietoja:
Timo Lehikoinen, VTT, +358 40 351 4868, timo.lehikoinen(at)vtt.fi

Hankkeen nettisivut

NABC -analyysi