Tekesin Ubicom -ohjelman tulosseminaari 3.10.2013

Ubicom ohjelma järjestää neljännen tutkimustulosseminaarin  Teknologia ’13  messujen yhteydessä. Tällä kerralla päähuomio keskittyy ohjelman uusimpiin tuloksiin. Mukaan tuodaan myös yritysnäkökulmaa tulosten kaupallistamisesta. Tilaisuus järjesteään osana ECT Forumia. Tilaisuus on maksuton, mutta messuille pitää rekisteröityä erikseen.

13:00 Puheenvuoroja

Tilaisuuden avaus, ohjelmapäällikkö Kimmo Ahola, Tekes (video)             
        
Moniaistinen autonkuljettajan tuki, professori Roope Raisamo, Tampereen yliopisto (video)
HapticAuto-hanke on keskittynyt tutkimaan ja kehittämään moniaistisia ratkaisuja autonkuljettajan tueksi. Hankkeessa on tehty perustutkimusta, vuorovaikutteisten prototyyppien innovointia ja tutkittu niiden käyttöä todellisessä ympäristössä. Esittelemme valittuja esimerkkejä hankkeen tuloksista.     

Tutkittuja suunnitteluohjeita turvallisempaan multitaskaukseen ajoneuvoissa,tutkijatohtori  Tuomo Kujala, Jyväskylän yliopisto (video)
Ajoneuvojen kojelautojen infotainment-palvelut tulevat monipuolistumaan lähitulevaisuudessa räjähdysmäisesti, mikä on nostanut esiin huolen palveluiden ajonaikaisen käytön häiriövaikutuksista kuljettajan käyttäytymiseen (driver distraction).  Projektin tuloksena syntyi useita konkreettisia testaus- ja suunnitteluohjeita visuaalis-manuaalisten sekä auditiivisten kuljettajan käyttöliittymien distraction-vaikutusten minimoimiseksi. Projektin keskeisin tulos oli kognitiivinen laskennallinen malli, joka selittää kuljettajan visuaalista käyttäytymistä tiedon haussa näytöiltä ajamisen aikana.

Vaikean ympäristön mittausverkko (VAMMA), tiedonsiirtoa kivi- ja kompostikasoissa,Site Manager Timo Lehikoinen, Teknologian tutkimuskeskus VTT (video)
Lähtökohdat tutkimukselle, alkuperäinen suunnitelma ja supistunut suunnitelma. Tutkimuksen metodit ja vaiheet. Tutkimuksen tulokset ja miten tästä eteenpäin.

      
Yrityslähtöiset sovelletun elektroniikan pilotit teollisuudessa, kehittämispäälllikkö Marjo Heikkilä,  Centria (video)
Esitys kuvaa TEPI-projektin tuloksia. Projektissa on toteutettu teollisuuden pilottijärjestelmiä teollisuuden langattomiin anturisovelluksiin sekä sulautettujen järjestelmien tuotantoon ja testaukseen liittyen.
        
RIWA – Luotettava ja reaaliaikainen langaton automaatio, TkT Mikael Björkbom, Aalto-yliopisto (video)
Esittely RIWA-projektin keskeisistä tuloksista ja open-source ratkaisut teollisuuden käytettäväksi. Erityisesti kehitetyt uudet, tehokkaat langattomat anturinoodit, verkkoprotokollat reaaliaikaisiin sovellutuksiin, ja suunnittelu-, testausohjelmistot.

Inertia-antureiden sovelluksia, yliopistotutkija Jussi Collin, TUT (video)
Esityksessä käydään läpi MEMS-teknologiaan perustuvien kiihtyyys- ja kulmanopeusantureiden uusia käyttökohteita, joita SENSIN-projektissa tehty tutkimustyö tukee.

DRIVECO – Monipalveluja tukeva ajoneuvotelematiikkaratkaisu, toimitusjohtaja Matti Liedes, EC-Tools Oy
DRIVECO -järjestelmä sisältää ajoneuvolaitteiston ja palvelinohjelmmiston ajotavan ja ajoneuvon kunnon analysointiin. SENSIN-hankkeessa on kehitetty autolaitteen ympärille monipalvelumalli sisälten mm. tiepalvelua, vakuutustuotteita ja koulutusta.

Skaalautuvat machine-to-machine (M2M) -verkot ja palvelutErkki Harjula, Oulun yliopisto (video)
Esittely MAMMotH-projektin keskeisistä tuloksista. Projektissa tutkitaan ratkaisuja, jotka tukevat laajoja, jopa miljardeihin laitteisiin skaalautuvia M2M-verkkoja. Tutkimusta tehdään sekä protokolla- että sovellustasolla. Hankkeesssa on kehitetty ratkaisuja mm. seuraavilla osa-alueilla:
* Evaluaatioympäristö laajasti skaalautiville M2M-verkkototeutuksille
* Täysin hajautettu ja skaalautuva M2M-sovellusarkkitehtuuri
 *Uudet tietoturva- ja ruuhkanhallintaratkaisut     
        
Älykäs valaisu huomioi meidät, tiimipäällikkö Vesa Pentikäinen, VTT (video)
SparkSpace-projektissa on kehitetty älykkään valaistuksen konsepteja ja reaaliaikaisia ohjausmenetelmiä, jotka hyödyntävät useilta sensoreilta saatavaa tietoa käyttäjien toiminnasta ja ympäristön tilasta. Ratkaisujen toimivuutta tutkitaan myymälätilassa, jossa kerätään tietoa mm. ihmisten kokemuksista, ostokäyttäytymisestä sekä järjestelmän energiatehokkuudesta.   
 

MERgE: Multi-Conserns Interactions System Engineering, kehittämispäälikkö Pertti Kortejärvi, Pohto Oy 

Safe and Secure System Design


News Flash: Sensoritiedon pilvipalvelut (WAPS-projekti), Markku Heinonen (video)

15:30 Tilaisuus päättyy,yhteenveto Kimmo Ahola (video)