Sulautetun tietotekniikan piloteilla kehitetään älykkään liikenteen toiminnanohjausta

Sulautetun tietotekniikan avulla käytettävissä olevia energia- ja tiedonsiirtoresursseja voidaan hyödyntää tehokkaasti ja joustavasti myös liikenteen toiminnanohjauksessa. Crafters-projektissa luodaan avoimeen lähdekoodiin perustuvia, ympäristön vaihteleviin vaatimuksiin mukautuvia sovelluksia ja sovellusympäristöjä, jotka ovat tiedonkäsittelykapasiteetiltaan säädeltäviä ja keskenään yhteistyöhön kykeneviä sekä helposti muokattavia.

Avoimen järjestelmän täytyy olla myös luotettava

Yhteistoimintaan kykenevien, skaalautuvien ja avoimeen lähdekoodiin perustuvien sovellusten ja järjestelmien tarve on merkittävä myös liikenteessä. Avoimen, helposti kehitettävän ja mukautuvan alustan täytyy olla luotettava ja turvallinen. Eri toimijoiden täytyy noudattaa toiminnassaan samoja standardeja, jotta järjestelmät voivat toimia yhdessä.

Moniajoa ja tehokasta energiankäyttöä

Projektin pilottihankkeet tutkivat kuvan ja videon käsittelyn sekä toiston prosesseja, teollista ja älykästä liikennettä sekä Ultra Wide Band -yhteyksien kommunikaatiota ja sijoittelua. Yhdessä piloteista hyödynnetään videon ja kuvan käsittelyn algoritmeja liikennesovelluksissa. Liikennejärjestelmään sulautetulla sovelluksella on rajoitettu pääsy internetiin. Pilottiprojektissa tutkitaan mahdollisuuksia sovelluksen energiankulutuksen pienentämiseen yhtä aikaa tiedonkäsittelykapasiteetin parantamisen kanssa. Tavoitteena on sujuvampi toiminnanohjaus älykkään liikenteen ratkaisuissa.

Tamperelaisen Mobisoft Oy:n taksikyytien välitykseen keskittynyt TaxiBook-ajovälitysjärjestelmä on toinen hankkeen pilottikohteista. Pilotissa tullaan tutkimaan taksin liiketoimintalogiikkaan kuuluvien tietojärjestelmien moniajoa. Näihin kuuluvat esimerkiksi taksimittari, taksin yhteyslaite, kattovalo ja hätätilapainike. Kehitettyä sovellusalustaa päästään Tampereella testaamaan oikeassa toimintaympäristössä.

Crafters -projekti päättyy kesällä 2015. Hankkeeseen osallistuu 26 toimijaa 10 maasta.

 

Projekti on rahoitettu eurooppalaisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä kehittävästä ARTEMIS-ohjelmasta. Suomen ARTEMIS-projektit rahoitetaan Tekesin Ubicom-ohjelmasta.