Sulautettujen laitealustojen ja ohjelmistojen uudelleenkäyttö tehostui

Teollisuuden sulautettuja järjestelmiä ovat esimerkiksi tuotantolinjojen tarkkailussa vaadittavat konenäkölaitteet. Tällaisten järjestelmien ominaispiirteitä ovat pienet sarjat sekä asiakas- ja sovelluskohtainen räätälöinti. Tampereen teknillisen yliopiston tietokonetekniikan laitos on yhteistyössä yhdeksän yrityksen kanssa kehittänyt työkalun teollisuuden sulautettujen järjestelmien suunnitteluun.

Tavoitteena oli tehostaa sulautettujen laitteiden laitealustojen ja ohjelmistojen uudelleenkäyttöä. Vuonna 2011 päättyneessä, kaksivuotisessa metadatapohjaista tuotesuunnittelua tutkineessa Function based platform (FUNBASE)- hankkeessa toteutettiin konkreettisia lopputuotteita: teollisuuden sulautettujen järjestelmien suunnitteluun tarkoitettu ensimmäinen graafinen avoimen lähdekoodin IP-XACT- työkalu eli Kactus2 -metadatatyökalu, vaatimusmärittelymalli, uudelleenohjelmoitavien piirien suorituskykytestipenkki ja tuotesuunnitteluesimerkkejä. Tuloksista hyötyvät sulautettujen järestelmien osatoimittajat, järjestelmien yhteen kokoajat ja suunnitteluyritykset sekä tutkimuslaitokset. Avoimen koodin käyttäjäyhteisö on ladannut Kactus2 -metadatatyökalua jo yli 1000 kertaa, lisäksi on toteutettu yrityskohtaisia tuotesuunnitteluja.

Projektin aikana yhteistyön tuloksena syntyi mm. Flexibilis Oy:n ja Microteam Oy:n yhteinen
tuotekehityshanke, jossa Microteam suunnittelee elektroniikkaa ja Flexibilis kortilla olevien FPGA -piirien ohjelmointia. Vastaavanlaisia yhteishankkeita on tulossa lisää.

Lisätietoa:
Timo D. Hämäläinen, TTY, 040 849 0777, timo.d.hamalainen@tut.fi
Markku Heinonen, Desagent Oy, 040 543 2995, markku.j.heinonen@gmail.com

http://funbase.cs.tut.fi/

PDF          

Projektin nettisivut