Smart Urban Spaces - SUS-projekti: palveluja arjen avuksi

ITEA 2 Smart Urban Spaces (SUS) -projektin tavoitteena oli tuottaa kaupungeille ja niiden asukkaille erilaisia arkea helpottavia palveluja, uusimpia mobiiliteknologioita hyödyntämällä. Projekti alkoi kesäkuussa 2009 ja päättyi vuosi sitten.

Projektiin osallistui yli 20 yritystä kolmesta maasta; Suomesta, Ranskasta ja Espanjasta. Kaikkiaan vuosien aikana kehitettiin 47 pilottia neljässä eri kategoriassa: lipunmyynti, koulutus ja päivähoito, liikenne ja turistipalvelut. Useimmat näistä piloteista ovat jalostuneet palveluiksi, joita käytetään päivittäin.

Yhteistyöprojekti:

Eräs konkreettinen esimerkki palvelusta, joka on käytössä Suomessa on Daisy, varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä. Tuote sai alkunsa yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Heidän tarpeidensa pohjalta WhileOnTheMove kehitti mobiilipalvelun, jonka toivottiin helpottavan käsin tehtävää lasten läsnäolon seurantaa sekä raportointia. Tavoitteena oli lisätä työntekijöiden aikaa lasten kanssa olemiseen ja pedagogisten asioiden kehittämiseen, tarjoten näin kiireetöntä ja turvallista päivähoitoa. Reaaliaikaisella ja tarkalla läsnäolotiedolla myös työvuorojen suunnittelu on nopeampaa ja vaivattomampaa.

Projektissa TopTunniste toimitti NFC-tunnisteet lapsikohtaisiin kortteihin sekä avaimenperät, joilla vanhemmat kuittaavat lapsensa haetuksi päivähoidosta.

Tällä hetkellä palvelu on käytössä noin 100:ssa kunnallisessa päiväkodissa Oulussa. Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Arto Lamberg toteaa: ”NFC–teknologia on mahdollistanut Oulun kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa uusien palvelumallien käyttöönoton. Esimerkiksi hoitoaikaan perustuva asiakaslaskutus mahdollistuu uuden teknologian avulla luotettavasti ja tehokkaasti. Uudet toimintamallit vähentävät ylimääräistä kirjaamistyötä ja takaavat aina ajantasaiset tiedot. Tämä helpottaa toiminnan suunnittelua, seuraamista ja reagointia tapahtuviin muutoksiin.”

Oulun kaupungin edustajina projektissa olivat sekä Outi Rouru, Asiantuntija, Kansainvälinen toiminta että Pekka Nivala, Suunnittelija. Outi Rouru korostaa, että uuden teknologian ja toimintatavan istuttaminen kiinteäksi osaksi julkisen sektorin palvelutuotantoa vaatii pitkäjänteisyyttä, saumatonta yhteistyötä hankkeen partnereiden kesken ja sitoutunutta ”omistajaa” palvelulle. Oulun kaupungin hallintokunnilla oli jo aikaisemman TEKES/ ITEA hankkeen (SmartTouch 2006 - 2009) myötä tietoa ja osaamista NFC-teknologian hyödyntämisestä palveluprosesseissa. Kaupungin varhaiskasvatuksen ja esim. ympäristötoimen (ent. tekninen liikelaitos) aktiivinen rooli NFC-palvelujen suunnittelussa, pilotoinnissa ja käyttöönotossa oli ratkaisevaa hankkeen onnistumiselle. Käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu, elinkaarimallin kustannustehokkuus ja uusien palvelujen integrointi olemassa oleviin järjestelmiin on vasta puolessa välin kokonaisuuden onnistumista. Muutosjohtaminen, systemaattinen koulutus ja tiedotus takaavat laajasti käyttöönotettavan toimivan palvelun. Lähtökohtaisesti on tärkeintä että teknologiaa hyödynnetään palveluprosessien omistajien reaalitarpeista käsin ja pilotointiin varataan riittävästi resurssieja

Koska NFC-teknologiaa on SUS-hankkeen myötä myös Oulun kaupungin katukuvassa mm. julkisen liikenteen pysäkeillä, kaupungilla oli vahva rooli kansallisen standardin luomisessa langattomasti saatavien palveluiden merkitsemiselle julkisissa tiloissa  (SFS 5981). Standardin avulla katukuvaan tarkoitettujen merkkien ulkoasu ja symboliikka on yhdenmukaista, niin että käyttäjien on helppo löytää langattomat palvelut ja tunnistaa käytettävät teknologiat. Standardi on teknologianeutraali, mutta keskittyy tällä hetkellä älytunnistetekniikoidenosalta erityisesti NFC:hen ja 2D-kuviokoodeihin.

”SUS-hanke oli loistava väline toteuttaa Oulun kaupungin Digitaalisen Agendan tavoitteita ja Oulun kaupungin strategiaa”, totesi Outi Rouru.

Projektin myötä WhileOnTheMove on pystynyt kaupallistamaan sovelluksen, joka tällä hetkellä on käytössä Suomessa yli 300 päiväkodissa.

”Olemme myös aloittamassa toimituksia Ranskaan tammikuussa 2014. Tarkoituksena on laajentaa toimintoja myös muihin Euroopan maihin. Suosittelen osallistumista tällaisiin yhteistyöprojekteihin, joissa lähtökohtana ovat todelliset tarpeet ja määrittelyssä ovat mukana alusta alkaen niin kaupungit, kuin niiden työntekijät ja asukkaat”, toteaa Kari Kivistö, WhileOnTheMoven toimitusjohtaja.

 

Lisätietoja

Outi Rouru, Oulun kaupunki, 044 7031637, outi.rouru@ouka.fi
Pekka Nivala, Oulun kaupunki, 044 703 1655, pekka.nivala@ouka.fi
Arto Lamberg, Oulun kaupunki, 044 7034003, arto.lamberg@ouka.fi

Kari Kivistö, WhileOnTheMove, 040-8433948, kari.kivisto@whileonthemove.com

Pauli Tossavainen, TopTunniste, 040-0790290, pauli.tossavainen@toptunniste.fi

SUS-projekti: http://www.smarturbanspaces.org/news