Prosessilaitoksen mobiili kunnossapito helpommaksi

Prosessilaitokseen liittyvän tiedon kuvauksessa käytetään yhä tietosisältöpohjaisempia menetelmiä. Uudet tietojärjestelmät helpottavat suunnitteluun, kunnossapitoon ja koulutukseen liittyvän tiedon sekä reaaliaikamittausten yhdistelyä.
Tekesin Ubicom -Sulautettu tietotekniikka -ohjelman rahoittamassa tutkimusprojektissa Tehdasmallin mobiili käyttö (Nomadic Use of a Plant Model) tutkittiin paikkatietoisia palveluita sekä virtuaali- ja lisätyn todellisuuden tekniikoita prosessilaitosolosuhteissa. Tuloksena syntyi sovelluskehys ehdasmallipohjaisten palveluiden tuottam iseksi liikkuvalle käyttäjälle.

Yhteistyön tuloksena syntyi huollettavien laitteiden paikannukseen ja tietojen käsittelyyn tarkoitettu helppo käyttöliittymä, joka tehostaa mobiilia kunnossapitoa, operointia ja koulutusta. Kuvatietokantaan, sensoreihin ja wlan:iin pohjautuvaa sisäpaikannuksen hybridimenetelmää voivat hyödyntää prosessilaitosten omistajat ja kunnossapitoyritykset.

Projektissa olivat mukana Fortum, Pöyry, Nokia, Metso, Wärtsilä, Cadmatic, Intergraph ja Space Systems Finland.

Lisätiedot: Tommi Karhela, VTT, 020 722 6246, tommi.karhela (at) vtt.fi

PDF