OPTImal Multitasking with Ubiquitous Media

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa parempia työkaluja, menetelmiä ja malleja autojen infotainment-järjestelmien distraction-vaikutusten minimoimiseksi.

Hankkeessa kehitettiin useita konkreettisia testaus- ja suunnitteluohjeita visuaalis-manuaalisten sekä auditiivisten kuljettajan käyttöliittymien distraction-vaikutusten minimoimiseksi. Lisäksi kehitettiin kognitiivinen malli, joka selittää kuljettajan visuaalista käyttäytymistä tiedon haussa in-car-näytöiltä ajamisen aikana. Tästä syntyi yleinen suunnitteluohje: ”Try to minimize the durations of all the single visual encoding steps required for the in-car task.”

Tuloksia voivat hyödyntää autojen infotainment-järjestelmien ja palvelujen tuottajat esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelussa ja -testauksessa. Tutkimus poiki TUTLI-hankkeen (2013), jonka tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta kuljettajan monitorointijärjestelmän (DisGuard) avulla.

Yksi yritysedustajista kommentoi: ”The OPTIMUM project has been an invaluable resource for developing our knowledge and understanding of driver distraction and its application to the development of our design experiences for the car context. Furthermore, the simulator testing of our in-car concepts has proved hugely illuminating when seeking to improve the respective experiences, and helped us to better understand the contrast between a car and mobile UX.”

Yhteistyössä mukana: Nokia Gate5 GmbH ja Cassidian Finland

Lisätietoja:
Tuomo Kujala, Jyväskylän yliopisto, +358 40 024 7392, tuomo.kujala(at)jyu.fi

Projektin nettisivu

NABC -analyysi