Ohjelmistoperusteinen tiedonkäsittely käyttöön lääketieteellisessä kuvantamisessa

Ubicom-ohjelman High Profile -projektissa kehitettiin lääketieteellisessä kuvantamisessa käytettäviä laskentamalleja ja laskentaan perustuvaa tiedon visualisointia. Modernia, rinnakkaistettua laskentamoottoria voidaan käyttää entistä edullisemmalla ja helpommin saatavilla olevalla laitteistolla.

Aivojen toimintaa ja tilaa tarkkailevia MRI, MRS, EIT ja EEG -kuvantamismenetelmiä käytetään muun muassa MS-taudin, epilepsian, masennuksen ja aivokasvainten diagnosoinnissa ja hoidossa. Uudet laskentamallit ja tiedon visualisointi mahdollistavat joustavan tiedon käsittelyn diagnoosin ja hoidon eri vaiheissa ja monien eri kuvantamismenetelmien keräämän tiedon yhdistetyn käytön potilaan hyväksi.

”Mittaustiedon määrä ja tarkkuus kasvavat eri kuvantamislaitteilla nopeaan tahtiin. Myös kuvausmenetelmien yhdistäminen samassa tutkimuksessa lisää datan määrää. On tärkeää pystyä visualisoimaan entistä isompia datamääriä reaaliaikaisesti. Siksi kaikkialla tarvitaan uusia kuvankäsittelyn tehokkaita toteuttamiskeinoja”, kertoo hankkeessa mukana olleen oululaisen Neagen Oy:n toimitusjohtaja Lasse Jyrkinen. Neagen on erikoistunut lääketieteellisen kuvantamisen ohjelmistoratkaisuihin ja kehitystyöhön.

Laitteistosidonnaiset kuvantamismenetelmät hidastavat alan kehitystä

Kuvantamisohjelmistojen elinkaari on usein sidottu käytetyn, pitkälle erikoistuneen laitteiston elinkaareen, jolloin lääketieteellisessä kuvantamisessa ei pystytä hyödyntämään yleistä tietotekniikan kehitystä. Sulautettujen järjestelmien kasvava tiedonkäsittelykapasiteetti ja eri järjestelmien tekemä yhteistyö ovat kehityksen perusta. Laskentaa kehitetään tehokkaammaksi siten, että kuvantamislaitteet pystyvät kerätyn tiedon visualisoinnissa käyttämään tavanomaista it-laitteistoa.

”Suurempaa laskentatehoa on haettu perinteisesti erikoislaitteistojen avulla. Tällöin tuotteiden kehittyminen on sidottu valitun laskenta-alustan kehittymiseen. Alustan vaihtaminen vaatii yleensä paljon kehitystyötä ja tulee kalliiksi. Tämän vuoksi yleiskäyttöisten tietokonelaitteistojen käyttäminen tehokkaasti tuo kustannussäästöjä ja takaa tuotteen pysymisen ajantasaisena ja kehityksessä mukana”, kertoo Lasse Jyrkinen.

Tutkimuksesta kohti käytännön ratkaisuja

Kansainvälisessä hankkeessa ovat Suomesta Neagen Oy:n lisäksi mukana VTT, Itä-Suomen yliopisto, Visidon Oy, Direxon Oy ja Labvision Oy. Tutkimusprojektin päätyttyä tahot jatkavat tuotekehitystä ja yhteistyötä.

”Yrityksemme keskittyi analysoimaan kuvankäsittelyn prosessiketjuja. Projektin kautta olemme päässeet hyödyntämään myös muiden aiheesta keräämää kokemusta”, Jyrkinen kertoo.

Lääkintäalalla siirtymä tutkimuksesta käytännön ratkaisuihin on tunnetusti hidasta.

”Tällä alalla muutokset tapahtuvat hitaasti. Kliiniseen testaamiseen liittyy valtava määrä työtä. Nyt meillä on kuitenkin vahva pohja. Jos kaikki menee hyvin, saamme tuloksia julki jo tänä vuonna. Tavoitteemme on saada turvallinen tuote nopeasti markkinoille”, Jyrkinen kertoo.

 

 

High Profile -hankkeeseen osallistui 17 organisaatiota viidestä maasta. Suomalaisia projektiyhteistyökumppaneita olivat Neagen Oy, VTT, Visidon ja Itäsuomen Yliopisto. Lue lisätietoja projektista: http://www.highprofile-project.eu/.  

Projekti on rahoitettu eurooppalaisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä kehittävästä ARTEMIS-ohjelmasta. Suomen ARTEMIS-projektit rahoitetaan Tekesin Ubicom-ohjelmasta.