Monipalvelumalli ratkaisuksi liikenteen siilopalvelujen yhdistämiseen

Liikenteen ajantasaiset ja paikkaan sidotut palvelut ovat hajallaan eikä liikenteessä hyödynnetä anturidataa riittävästi. Tätä varten kehitettiin B2B -ratkaisuja miniklustereissa, kuluttajapalveludemo, palvelukauppa ja viranomaispalvelupilotteja, joista viimeisessä on tilannekuvapalvelut ja ajoneuvo kelianturina. Palveluissa hyödynnetään dataa ajoneuvon OBD ja CAN-väylistä.

Mukana olleille yrityksille kumpusi uutta liiketoimintaa, uusia verkostoja ja palveluideoita.  Lisäksi uusia palveluita, kokemuksia ja ajatuksia kerääntyi jatkokehitettäviksi. Yritykset kokivat yhteistyön merkitykselliseksi: ”Keskustelut ja yhteiset pohdinnat olivat erittäin tärkeitä, hankkeella saatiin aikaan monta uutta lähtöä.”

Hankkeen osapuolet olivat VTT, Nokia Siemens Networks, DNA, Sonera, Semel, Tieto, Logica/CGI, Indagon ja Infotripla.

Lisätietoja:
Armi Vilkman, VTT, +358 40 592 1458, armi.vilkman(at)vtt.fi

NABC -analyysi