Luotettavampia turvajärjestelmiä liukuportaisiin, autoihin ja lentokoneisiin

Luotettavampia turvajärjestelmiä liukuportaisiin, autoihin ja lentokoneisiin

 

Euroopan laajuisessa turvajärjestelmiin liittyvässä RECOMP-hankkeessa (Reduced certification cost for trusted multi-core platforms) kehitettiin menetelmiä moniydinprosessoriteknologian hyödyntämiseen turvallisuuskriittisissä sovelluksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi ajoneuvojen sähköinen rattilukko, hissien ja liukuportainen turvajärjestelmät sekä lentokoneiden ohjausjärjestelmät.

 

Kustannustehokkaampaa sertifiointia

 

Tavoitteena oli myös hyödyntää moniydinprosessoreita järjestelmien valmistuksesta ja sertifioinnista aiheutuvien kustannusten vähentämisessä. Hankkeessa kehitettiin työkaluja ja alustoja moniydinprosessoreihin perustuvien järjestelmien tehokkaaseen sertifiointiin. Tutkimuskohteena olivat sekä turvallisuuskriittiset järjestelmät että järjestelmät, joissa on turvallisuuskriittisiä osia. RECOMP määritteli eurooppalaisella tasolla joukon referenssiteknologioita tällaisten jaetun kriittisyyden järjestelmien suunnitteluun.

 

Toimialat ylittävää yhteistyötä

 

Hankkeessa mukana olevat työkalu- ja alustavalmistajat tukevat RECOMPissa määriteltyjä teknologioita. Tuloksista hyötyvät useat teollisuudenalat. Toimialat ylittävien järjestelmien suunnittelu helpottuu mm. auto-, lento- ja avaruusteollisuudessa, teollisuusautomaatioalalla sekä hissi- ja kuljetusteollisuudessa. Uudet ratkaisut mahdollistavat eurooppalaisen teollisuuden markkinaosuuden kasvattamisen turvallisuuskriittisten järjestelmien markkinoilla.

 

Hankkeen koordinaattori, KONE Oyj:n Jarkko Mäkitalo on tyytyväinen lopputuloksiin ja aktiivisiin projektikumppaneihin. Mäkitalon mukaan toimialojen rajat ylittävällä aidolla yhteistyöllä saavutettiin eri teollisuudenalojen tarpeisiin sovellettava malli yksittäisten parannusten sijaan. Yritykset voivat esimerkiksi säästää sertifiointikustannuksissa yhdistämällä erilaisia työkaluja ja metodeja työkaluketjuksi.

 

Konkreettisia näyttöjä koelaitteistojen avulla

 

Mukana olleiden yritysten valmistamissa koelaitteistoissa käytettiin hankkeessa tuotettuja laitteita, prosesseja ja työkaluja. Koelaitteistoista saatuja tuloksia verrattiin projektia edeltäneeseen tilanteeseen mm. työmäärän ja kustannusten osalta. Myös kaksi suomalaista yritystä valmisti omat koelaitteistot. Metso Oyj tutki turbiinin suojausta ja KONE Oyj liukuportaiden ohjausjärjestelmää.


RECOMP-hankkeeseen osallistui 41 organisaatiota yhdeksästä maasta. Suomalaisia projektiyhteistyökumppaneita olivat KONE Oyj, Metso Oyj, Spinet Oy, Space System Finland Oy, Åbo Akademi sekä Aalto-yliopisto. Lisätietoa www.recomp-project.eu ja Keijo Heljanko, Aalto-korkeakoulusäätiö sekä projektin koordinaattori Jarkko Mäkitalo, KONE Oyj.

Projekti on rahoitettu eurooppalaisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä kehittävästä ARTEMIS-ohjelmasta. Suomen ARTEMIS-projektit rahoitetaan Tekesin Ubicom-ohjelmasta.