Jaa kokemuksia mobiileissa virtuaaliyhteisöissä

ITEA2 Expeshare -hankkeessa kehitettiin vertaisverkkoteknologioiden avulla multimediapalveluiden yhteiskäyttöä ja käyttäjien kokemusten jakamista mobiileissa virtuaaliyhteisöissä.

Hankkeessa toteutettiin ns. välikerrosohjelmisto, joka mahdollistaa webpalveluiden ja vertaisverkkojen saumattoman yhteiskäytön sekä prototyyppitoteutukset uudenlaisista, yhteisöllisistä mobiilipalveluista. Välikerrosohjelmistosta on saatu monenlaisia hyötyjä: uusia ideoita yrityskumppanien tuotekehitykseen, useita tieteellisiä julkaisuja vertaisverkkojen tutkimusyhteisölle sekä opetusmateriaalia Oulun yliopistoon.

ITEA2 Expeshare -hankkeen osapuolina olivat Nokia, Movial, Brieftec, Kutalab, VTT sekä konsortiot Ranskasta ja Espanjasta.

Lisätiedot TkT (dos.) Mika Ylianttila, Oulun yliopisto, Center for Internet Excellence, mika.ylianttila (at) cie.fi

PDF