eSONIA - ennustettavaa, tehokasta ja turvallista tuotantoa reaaliaikaisen seurannan avulla

Toimintaympäristöön helposti integroitavasta tuotannon reaaliaikaisesta seurannasta hyötyvät sellu- ja paperiteollisuus, autoteollisuus ja rakennusala.

Pitkälle automatisoidun tehtaan kehittämiseen tähtäävän eSONIA-hankkeen tuloksena ennustettavuus paranee, turvallisuusriskit vähentyvät ja tuotannosta tulee kustannustehokkaampaa. Myös tuotantoketjua ja logistiikkaa on helpompi hallita.

”Paperikoneen komponenttien jäähdyttämiseen ja voiteluun tarvitaan jopa 1000 eri mittauspistettä. Alallamme helposti integroitava, reaaliaikainen seuranta on elinehto”, sanoo Mikko Suhonen öljyvoitelu-, hydrauliikka- ja automaatiojärjestelmiin erikoistuneesta Fluidhousesta.

Tavoitteena on tehostaa omaisuuden hallintaa ja luoda itsestään toipuva tehdas mm. hyödyntämällä langallista ja langatonta IPv6-pohjaista sulautettua laitteistoa ja mahdollistamalla helposti räätälöidyt palvelut.

eSONIA-konsortio muodostuu 14 suomalaisesta, italialaisesta, espanjalaisesta ja tsekkiläisestä tutkimus- ja yrityspartnerista.  Hanke on osa sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä kehittävää eurooppalaista ARTEMIS Joint Undertaking -ohjelmaa. Suomessa Tekes-ohjelmien ARTEMIS-rahoitus tulee Ubicom-ohjelmasta.

Katso projektin video: http://youtu.be/TRjXWc6vXD0

Projektin nettisivut

Lisätiedot Karen Thorburn, Hermia Oy, karen.thorburn (at) hermia.fi, 040 820 4603

eSONIA (Embedded Service-Oriented Monitoring, Diagnostics and Control: Towards the Asset-Aware and Self-Recovery Factory), www.esonia.eu