Energiatehokkaampaa ja käyttäjäystävällisempää kiinteistöjen hallintaa

Kolmivuotisessa e-GOTHAM -projektissa kehitetään älykkäästi toimivia energiaverkkoja. Mukana on yrityksiä ja tutkimuslaitoksia viidestä eri maasta - Suomesta, Virosta, Norjasta, Italiasta ja Espanjasta. Ne tutkivat langattomien sensoriverkkojen käyttöä kiinteistöjen energiankulutuksen sääntelyssä.

Yritykset ja tutkimuslaitokset kehittävät yhdessä järjestelmää microgrid-kokonaisuuden energiatehokkuuden optimointiin langattomien sensoriverkkojen ja mallinnuksen avulla. Konkreettisena tavoitteena on säästää lämmitysenergian kulutuksessa ja vähentää päästöjä. Kolmivuotinen projekti päättyy maaliskuussa 2015.

Kokonaisuuteen kuuluu kolme erilaista pilottia eri osa-alueilta: teollisuus, asumalähiö sekä julkinen kiinteistö ja kaukolämpöverkko. Pilotteja on Suomessa Ylivieskassa, Norjassa ja Italiassa. Kaikissa piloteissa on mukana energialaitos, energiaa käyttävä organisaatio ja järjestelmätoimittaja, joita tutkimuslaitokset avustavat kehitystyössä.

Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät keskustelevat keskenään

Ylivieskassa etsitään keinoja tasata kaukolämmön kulutuspiikkejä yhdistämällä kiinteistöjen lämmitysjärjestelmiä toisiinsa. Kaupungin kiinteistöihin on asennettu tietokoneita, jotka toimittavat eteenpäin reaaliaikaisesti sekä tietoa rakennusten lämpötila- ja kosteusolosuhteista että energiamittareiden tarjoamaa dataa. Samalla mitataan myös kaukolämpöverkon lämpötilaa ja paine-eroa.

Kerätty tieto muunnetaan hankkeessa kehitetyn sisäisen tietomallin mukaiseksi. Se mahdollistaa semanttisen yhteensopivuuden ja toimivan tiedonvaihdon järjestelmien välillä. Data on kaikkien osapuolien seurattavissa reaaliaikaisesti ja minuuttitason historiakäyränä www-sovelluksen avulla. Kerätyn datan avulla on kyetty havainnoimaan mm. eri rakennusten lämmityksen toimintaa vaihtuvissa sää- ja kulutustilanteissa. Kiinteistöjen hallinnoijalle tämä tarkoittaa selviä etuja: helpompaa ja keskitettyä ylläpitoa sekä tarkempaa energiakulutuksen seurantaa.

Tarkempaa tietoa energiayhtiöille

Kaukolämpöä toimittava energiayhtiö saa arvokasta tietoa suurten asiakaskiinteistöjen reaktioista ja tarkennetun kuvan lämpö- ja painetasapainosta kaukolämpöverkon eri osissa. Yhtiö saa käyttöönsä myös kulutusennustepalvelun, joka laskee historiatiedon ja sääennusteen pohjalta asiakasverkon kulutuskäyttäytymistä lähitunteina. Se helpottaa voimalaitoksen ennakoivaa tehonsäätöä. Valmistumassa on myös optimoitu ajosuunnitelma voimalaitokselle.

Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmiin luotavan liitynnän avulla voidaan simuloida mm. kaukolämmön dynaamista hinnoittelua. Energiayhtiö voi lähettää luodun järjestelmän kautta tulevien tuntien tariffitietoa kiinteistöautomaatiolle, joka kykenee väistämään hintapiikkejä ennakoivin säädöin. Nämä ovat kaukolämmössä selkeästi uusia, alalla kiinnostusta herättäviä ominaisuuksia.

Suomalaisessa pilotissa mukana ovat energiayhtiö Herrfors, Ylivieskan kaupunki, kiinteistöautomaatioyritys Ouman ja Centria-ammattikorkeakoulu. Lisätietoa www.e-gotham.eu ja projektipäällikkö Mikko Himanka, Centria-ammattikorkeakoulu, mikko.himanka (at) centria.fi. Projekti on rahoitettu osana eurooppalaista sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä kehittävää ARTEMIS -ohjelmaa. ARTEMIS projektien rahoitus kuuluu Suomen osalta Tekesin Ubicom –ohjelman alaisuuteen