Älykästä ja ymmärrettävää tietoa ympäristöstämme

Ympäristömme on täynnä erilaisia laitteita, esineitä ja paikkoja ja meillä tulee olla keino saada niistä tietoa ja hyödyntää näiden tuottamaa tietoa. Useista lähteistä saatavan tiedon myötä käyttäjät ja laitteet voivat toimia älykkäämmin: ympäristö mukautuu käyttäjän tarpeisiin, energian käyttöä voidaan pienentää ja uudelleenhyödynnettävän tiedon ympärille voidaan luoda uusia palveluita ja sovelluksia.

Projekti on kehittänyt ratkaisuja ympäristössämme olevien laitteiden tiedonjakamiseen ja ohjaamiseen semanttisessa muodossa. Projektissa syntyneiden teknologioiden avulla käyttäjälle voidaan tuoda tietoa lähiympäristön laitteista, paikoista ja tavaroista.

Tuloksia voivat hyödyntää esimerkiksi yritykset, jotka tarvitsevat tietoa laitteistaan ja tavaroistaan sekä näiden tilasta esim. kaupan rakennusteollisuuden alalla. Tulosten pohjalta voidaan toteuttaa esim. uudenlaisia mainostus- ja opastuspalveluita.

Tällä hetkellä tuloksia hyödynnetään esim. IoTA-projektissa, joka luo EU:n referenssiarkkitehtuuria asioiden internetille (Internet Of Things). Tuloksia pyritään kaupallistamaan mahdollisissa pilotointihankkeissa.

Hankkeen osapuolet: VTT, Tekes, Nokia ja Notava. Lisäksi yhteistyötä on tehty Tokion yliopiston Ubiquitous Networking Laboratorion kanssa

Lisätietoa:
Janne Takalo-Mattila, VTT, +358 40 574 2490, janne.takalo-mattila(at)vtt.fi

NABC -analyysi