Älykäs valaisu huomioi käyttäjänsä

Hankkeen tavoitteena on etsiä uusia tapoja ohjata valaistusta älykkäästi. Siinä luodaan konkreettisia käyttötapoja älykkäälle valaistuksen ohjaukselle hyödyntäen suomalaisten yritysten ratkaisuja ja tutkimuslaitosten osaamista. Älykkäästi ohjatulla valaistuksella voidaan energiansäästön ohessa opastaa ja houkutella asiakkaita, synnyttää mielikuvia ja tunnelmia sekä luoda illuusioita erilaisista konteksteista ja käyttötilanteista. Asuinkerrostalojen piha-alueiden, porrashuoneiden ja parkkihallien älykkäästi ohjatulla valaistuksella voidaan säästää energiaa, mutta myös vaikuttaa positiivisesti tilojen viihtyisyyteen sekä käyttäjien näkömukavuuteen ja turvallisuuden tunteeseen eri vuorokauden aikoina.
Projektissa toimii poikkitieteellinen tiimi, jossa on mukana keskeiset näkökulmat: valaistussuunnittelu ja käyttökokemus, uudet energiatehokkaat valolähteet ja älykkäät ohjausratkaisut. Suunnitteilla uusia kehityshankkeita yritysten kanssa.

Hankkeen tutkimusosapuolet: VTT ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto.
Yritykset: Arkkitehdit m3, BH-Sähkö, Core Factory, Granlund Kuopio, Helvar, Ruokakesko, SRV, Valopaa ja Valtavalo.

Lisätietoja:
Vesa Pentikäinen, VTT, +358 40 353 6580, vesa.pentikainen(at)vtt.fi
Aulikki Herneoja, Oulun yliopisto, +358 40 578 7018, aulikki.herneoja(at)oulu.fi

NABC -analyysi