Ubicom

Raportit

Japani

Daily Life: Tässä selvityksessä käsitellään Ubicom-teknologioiden käyttöä Japanissa ihmisen näkökulmasta jokapäiväisessä elämässä: töissä, kotona ja vapaa-aikana.

Active Wireless Sensor Network: Japanin toisessa selvityksessä keskitytään sensoriverkkoihin. Analysoidaan potentiaalisia sovelluksia ja Japanissa tehtävää tutkimusta.

Japanin Ubi -selvitys: VTT:n tekemä selvitys, jossa vertaillaan Japanin, Euroopan ja Suomen Ubicom-tutkimuksen ja markkinoiden tilaa. Selvitys on tehty ensimmäisen Japani-selvityksen pohjalta.

Technological Enablers of Future: Ohjelman ensimmäinen JRI:n (Japan Research Insitute Ltd) kooste Japanin Ubicom-markkinoista ja käytetyistä teknologioista.

NFC teknologian käyttöönotto on Japanissa huomattavasti muuta maailmaa edellä. Ubicomin kolmannessa Japani-selvityksessä keskitytään NFC- ja RFID-pohjaisiin teknologioihin ja markkinoihin Japanissa.

Innovations: Study and Assessment of Innovations in Key Technologies and Relevant Markets in Japan. Research and Consulting Division, Japan Research Institute.

Market Trend of Embedded OS in Japan 2010:  Sulautetut käyttöjärjestelmät yhdistävät sovellukset ja elektroniikan. Japanissa on perinteisesti tehty erilaisia valintoja. Selvityksessä vertaillaan eri käyttöjärjestelmien tilannetta ja näkymiä Japanin markkinoilla.

i-Japan, toward Digital Inclusion & Digital Innovation:  FinNode-DuO project 2010, Outlook of new ICT policies & projects in Japan

M2M market in Japan 2011: Laitteiden välinen kommunikaatio, Machine 2 Machine / M2M, on kuuma kohde japanilaisten teleoperaattorien kasvustrategioissa. Kova myyntikampanjointi on menossa ja arviot markkinoiden kasvusta 2010-2014 ovat jopa 2000%. Liikenne ja NFC-palvelut vetävät, mutta myös koti, ympäristö, toimisto ja valvonta ovat kasvualueita. Japan Research Institute on analysoinut M2M-markkinoita ja sovelluksia Tekesin Ubicom-ohjelmalle 50-sivuisessa katsauksessa.

Invisible Ubiquitous selvityksessä tutkittiin verkottuneiden laitteiden kehitystä Japanissa. Laitteiden ja järjestelmien yhteentoimivuus pilvilaskennan kanssa on murroksessa. Aikaisemmin laitetasolla suoritettua reaaliaikaista tiedonkäsittelyä on yhä enemmän siirtymässä pilvilaskennan puolelle jossa voidaan toteuttaa joustavammat palvelurajapinnat eri sovelluksille ja käyttäjille. Selvitys sisältää esimerkkejä ja analyysia Japanissa käyttöönotettavista järjestelmistä.

Japan - Cross Industry Innovation Driven by Cloud and IOT: Tietotekniikka, sulautetut järjestelmät, pilvilaskenta ja pienet verkottuneet laitteet muuttavat monen eri toimialan ekosysteemejä ja arvoketjuja. Finnode-verkoston projektissa tutkittiin Korean ja Japanin kehitystä ja etsittiin esimerkkejä muutoksesta. Japanin raportissa tarkastellaan arvoketjujen muutosta arvoverkoiksi joissa tietotekniikan käyttö muuttaa toimintamalleja: New definition of System on Cloud, Source of cross-innovation sekä esimerkkejä arvoketjujen eri osista IT x Innovation in the real life.

Internet of Things - China: Results from Finnode project

Korea

Ubiquitous city in Korea: Korea on vauhdilla rakentamassa uusia asuinympäristöjä, joissa tullaan ottamaan käyttöön uusimpia ubiikkeja ICT-palveluita. Finpron tekemässä selvityksessä tarkastellaan uusia kaupunkeja ja lähiöitä sekä vanhojen kaupunkien uusia palveluita ja näiden toteuttamiseen tarvittavia teknologioita.

Super IT Korea 2020 – All Things on Network: Tekesin Ubicom ohjelman puitteissa toteutettiin selvitystyö jonka tuloksena päädyttiin tutkimaan Etelä-Korean kehitystä. Super IT Korea 2020 – All Things on Network –raportin tarkoituksena on löytää ajankohtaista ICT-toimialan trendejä, haasteita, avain alojen tutkimus- ja kehitystoimintaan, pilottiprojekteja, avaintoimijoita, uusia palveluita ja liiketoimintamalleja sekä ajatuksia siitä miten arkipäivän elämä tulee muuttumaan. Selvitystyön toteutti Finpro Korea joka keräsi raporttiin useilta toimialueilta korealaisille tunnusomaisia esimerkkejä.

Korea - Cross Industry Innovation Driven by Cloud and IOT: Tietotekniikka, sulautetut järjestelmät, pilvilaskenta ja pienet verkottuneet laitteet muuttavat monen eri toimialan ekosysteemejä ja arvoketjuja. Finnode-verkoston projektissa tutkittiin Korean ja Japanin kehitystä ja etsittiin esimerkkejä muutoksesta. Korean osalta tarkastelussa olivat analyysit: M2M (embedded sensors, image recognition, NFC), Smart Grid, Social Technology and Media, Shipbuilding-IT Convergence, Cloud Computing and Big Data, Connected Car and Cooperative ITS ja Smart TV.

Innovaatiomaisemat

Innovaatiomaisemat Ubicom 2009

Tekes – Innovaatiomaisemat Ubicom 2012: Tämä on päivitys aiemmin tehdylle Ubicom 2009 Innovaatiomaisemalle. Tarkoituksena on löytää aiheeseen liittyvät sovellusalueet, tutkimuksen ja liiketoiminnan trendit, alan merkittävimmät toimijat. Innovaatiomaisemassa aihetta lähestytään teknis-tieteellisten julkaisuiden (30 010 kpl) ja patenttijulkaisuiden (14 598 kpl, patentit ja patenttihakemukset) kautta.

Ubicom -uutisia lehdissä 2006-2013

Ubiikki syvä murros ja uudet toimintamallit operaattoreille, 1/2006 (Tieke)

Euroopan teollisuus etsii yhteistyöstä voimaa, 31.10.2006 (HS)

Meillä on erinomaiset lähtökohdat olla aktiivisesti mukana, 8/2007 (Prosessori)

Käsky kännykkään korvaa kaukosäätimen kaaoksen, 19.5.2008 (AL)

Sulautetulla ohjelmistolla lisäarvoa, 11/2008 (Prosessori)

Eleet ohjaamaan, 11/2008 (Prosessori)

Laivat ja rannikkoasemat anturiverkoksi, 11/2008 (Prosessori)

Zigbee osana älykästä ympäristöämme, 11/2008 (Prosessori)

Kaikki sujuu ubiikissa kaupungissa, 11/2008 (Prosessori)

M2M-palveluverkot kaikkialle 11/2008 (Prosessori)

Suomen pitäisi kehittää ubi tekniikasta itselleen kasvuala, 17.8.2009 (KL)

Nettijuna meni jo, nyt tulee ubi tekniikka, 1.10.2009 (IT Viikko)

Jääkaappi ei vielä juttele, 25.9.2009 (Tivi)

Kännykkämaa Suomi putosi kehityksen kelkasta, 11.10.2009 (HS)

Langaton anturiverkko tositoimiin, 11/2009 (Prosessori)

Langaton mittaus avuksi, 11/2009 (Prosessori)

Japan should follow Finland´s lead on adapting to Internet age, 19.12.2009 (Sign of the Times)

Jokapaikan tietotekniikka Suomalainen teollisuuden mahdollisuus, 3/2010 (Teräsuutiset)

Äly uppoutuu uuteen, 3.9.2010 (Tivi)

Verkko valvoo kaikkialla, 24.9.2010 (T&T)

Älykäs sohva turvaa vanhuksen arjen, 8.10.2010 (Tivi)

Ubiikkitekniikalla tehoa ja säästöjä kiinteistötuoltoon, 2.11.2010

Data-analyysi tuo lisätehoa metsätöihin,  11/2010 (Prosessori)

Suomen erikoisalaksi sulautettu tietotekniikka, 23.8.2010 (HS)

Ubia ilmassa, 21.10.2010 (Rakennuslehti)