Trial

Trial -ohjelman kuvaus

Ohjelma on päättynyt. Ohjelman rahoittamien hankkeiden loppuraportteja voit katsoa kohdasta Aineistot.

Ohjelma käynnistyi tammikuussa 2011 ja päättyi vuoden 2014 lopussa. Sen kokonaislaajuus oli noin 35 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus oli noin 15 miljoonaa euroa.

Trial – Kognitiivisen radion ja verkon kokeiluympäristö -ohjelman tavoitteena oli varmistaa Suomen asema älykkään verkkoteknologian kehityksen eturintamassa ja kansainvälisesti merkittävänä osaamiskeskittymänä. 

Kognitiivinen radio on älykäs radioteknologia, joka osaa käyttää kulloinkin sopivinta vapaata radiotaajuutta ja -verkkoa langattoman tietoliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Teknologia tuo alan nykyisille ja uusille toimijoille uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.