Serve

Serve-ohjelman muodostavat

  • Yritysten tutkimus- ja kehityshankkeet  
  • Yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimushankkeet
  • Yritysten liiketoimintaa tukevat ohjelmapalvelut

Serve tarjoaa yrityksille ja tutkimuslaitoksille

  • rahoitusta
  • verkostoitumismahdollisuuksia
  • työkaluja ja osaamista uusien palvelukonseptien kehittämiseen.

Serve julkaisee yritysten palveluliiketoiminnan selvityksiä ja raportteja, jotka lisäävät alalle tärkeää osaamista.

Tutustu myös Tekesin Palveluliiketoiminta.fi-sivustoon, missä esitellään, miksi palveluja tulisi kehittää, miten kehitystyötä voisi tehdä ja miten siinä päästään alkuun. Mukana on myös konkreettisia yritysesimerkkejä eri toimialoilta.

Foorum-toiminta

Serve-ohjelma on tarjonnut yrityksille verkostoitumismahdollisuuksia alakohtaisissa foorumeissa. Verkostoitumista on pyritty lisäämään sekä yritystoimijoiden kesken että yritys- ja tutkimustoimijoiden välillä. Lisäksi kehitysfoorumien tavoitteena on ollut mm. edistää toimialakohtaista palveluliiketoimintaa ja palveluliiketoiminnan kansainvälisyysastetta.

Serve-ohjelman osaltaan käynnistämä foorum-toiminta aloitettiin teollisuuden BestServ Forumin toimesta. Myöhemmin foorum-toiminta laajentui KIBS-forumilla sekä teknisen kaupan ServTek Foorumilla.

BestServ Forum

BestServ Forum oli teollisuusyritykselle suunnattu tutkimus- ja kehitysfoorumi. Foorumin tavoitteena oli vahvistaa toimialatietämystä sekä toimialan sisällä että toimialan ja tutkijoiden välillä.

KIBS-forum

KIBS-forum (Knowledge Intensive Business Services) oli Culminatumin kehitysalusta, joka kokosi yhteen osaamisintensiivisiä liike-elämän palvelualoja edustavat kärkiyritykset sekä innovatiiviset pk-toimijat tunnistamaan alan muutosvoimia ja kehitystarpeita. KIBS-forumin tavoitteena oli tukea liike-elämän asiantuntijapalveluiden markkinoiden kehittymistä sekä kansainvälistä kilpailukykyä.

Teknisen kaupan palveluliiketoiminnan kehitysfoorumi

ServTek Foorumin tavoitteena oli verkottaa teknisen kaupan yrityksiä, tukea yritysten kansainvälistymistä, parantaa kyvykkyyttä tulevaisuuden asiakastarpeiden ennakointiin sekä kehittää ja tukea asiakkaille arvoa tuottavan palveluliiketoiminnan implementointia loppuasiakkaiden, palveluintegraattoreiden ja päämiesten suuntaan. Foorumiin osallistuvat yritykset saivat ja määrittelivät malleja ja työkaluja, joiden avulla voidaan kehittää systemaattisesti mietittyä ja kestävästi rakennettua palveluliiketoimintaa, sekä muodostaa pitkäjänteisiä asiakassuhteita. Hankkeessa rakennettiin yhteistyöfoorumi, joka tarjosi mahdollisuuden jatkuvaan benchmarkingiin teknisen kaupan alalla sekä liiketoiminta- että tutkimuslähtöisesti. Hankkeessa aktivoitiin teknisen kaupan yrityksiä mukaan toimintaan sekä pyrittiin yritys- ja yritysryhmä- tai tutkimushankkeiden käynnistämiseen.