Serve

Esittelyaineisto

Serve-ohjelman esite (pdf)

Serven esittelyaineisto (pdf)

Serve-ohjelman esittelyvideo


Tutkijakortit 
Tutkijoiden poikkitieteellisen verkostoitumisen edistämiseksi palveluliiketoiminnan tutkijoista on koottu korttipakka, josta ilmenee kunkin tutkijan tutkimusalueet, keskeiset projektit ja tulevat kiinnostuksen kohteet. Palvelututkijoita esittelevä korttipakka toimii siis palvelututkimuksen keltaisina sivuina kaikille asiasta kiinnostuneille.

Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan 2013 (pdf)
Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan -julkaisu on kooste ohjelman rahoittamien julkisen tutkimuksen hankkeiden tuloksista. Julkaisun tarkoituksena on osaltaan edistää tutkimustulosten hyödynnettävyyttä yritysten näkökulmasta. Tämä on tärkeää, koska tutkimuksen arvo on asiakkaan ja käyttäjän kokemassa arvossa, tutkimustulosten käyttöarvossa eri forumeilla, niin akateemisilla kuin liike-elämänkin areenoilla.

Serven projektikatsaus 2009 (pdf) 
Keväällä 2010 ilmestynyt projektikatsaus esittelee vuonna 2009 rahoittuja yritys- ja 10 tutkimushankkeita, jotka toimivat tiennäyttäjinä ja rohkaisijoina palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Serven projektikatsaus 2007-2008 (pdf) 
Serven kolmas projektikatsaus julkaistiin kesäkuussa 2009. Katsaukseen on koottu ohjelmassa vuosina 2007-2008 rahoitettujen hankkeiden kuvauksia.

Serve projektikatsaus 2007 (pdf) 
Serven toiseen projektikatsaukseen on koottu vuonna 2007 rahoitettuja yritys- ja tutkimushankkeita.

Serve projektikatsaus 2005-2006 (pdf; 2,6 Mt) 
Serve projektikatsaukseen on koottu ohjelman valmisteluvaiheen ja ensimmäisen toimintavuoden hankesatoa. Projektikatsauksessa esitellään sekä ohjelmassa rahoitettuja yrityshankkeita (35 kpl) että tutkimusprojekteja (24 kpl). Projektikuvaukset ovat hankkeet laatineet itse.

Seminaariaineisto

Serve Research Brunch 16.12.2013

Palvelujen kansainvälistäminen

Serve Research Brunch 24.10.2013

ATLAS – Kartta palvelujen yhteiskehittämisen menetelmiin

Raportit Uutta luovaa bisnestä 16.10.2013 -seminaarista

(tekstit Ellun Kanat/Anna Inget, kuvat Susanna Lehto)

Serve Research Brunch 18.9.2013

Palveluverkostot – Uusia ratkaisuja rajoja ylittämällä

Kaupan liiketoiminnan kehittämispäivä 2013

Elämyksellinen kauppa 11.9.2013

Serve Research Brunch 5.6.2013

ServRate – Uudistuva palveluliiketoiminta kilpailukyvyn lähteenä

Serve Research Brunch 2013 8.5.2013

Metsäsektorin uudistuminen

Serve Research Brunch 10.4.2013

InPractice – Asiakkaan arvoon perustuva palvelumuotoilu

Serve Research Brunch 20.3.2013

Open service Innovation – Työpaja avoimen palveluinnovaation menetelmien hyödyntämisestä

Service Innovation Boot Camp 14.-15.3.2013

Verkostot teknologiateollisuuden kilpailukykytekijänä 13.12.2012

Verkostot metsäkoneteollisuuden kilpailukykytekijänä
ProSilva Oyj: Lasse Karilainen

Alueellinen klusteri pk-yritysten kilpailukyvyn edistäjänä. Case Vaasan energiaklusteri
Merinova: Robert Olander

Retail Research Brunch 18.10.2012

Ylikanavainen asiakasvuorovaikutus  kaupan tulevaisuuden menestystekijänä

Japanin opit suomalaisen vähittäiskaupan kehittämisessä
Otto Mäkelä, BIT Tutkimuskeskus, Aalto-yliopisto

Verkko-ostamisen tulevaisuus - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma
Nina Mesiranta, Tampereen yliopisto

Serve Research Brunch 26.9.2012

ServChange – Palvelukulttuurista muutosvoimaa teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamiseen

Miten palvelukyvyn ja –kulttuurin kautta haetaan muutosvoimaa palveluliiketoiminnan kehittämiseen?
Maaria Nuutinen, VTT

Strateginen muutosprosessi – teknologiatoimittajasta asiakkaan kumppaniksi
Pekka Järvinen, Algol Technics

Ryhmätyö

ServChange-projektin jatkumo

ServChange-projektin kotisivut

Serve-ohjelman vuosiseminaari 26.4.2012

Finlandia-talo, Helsinki

Quicksteps-työpaja – Palveluarvon johtamisen menetelmät

VersO-työpaja – Palvelujen yhteiskehittäminen verkostossa: miksi, mitä, miten?


Serven vuosiseminaarin 2012 avaus – Serve edelläkävijöiden Innovaatiokumppanina
Jaana Auramo, Tekes

Service-Dominant Logic: a Forward Look
Stephen Vargo, University of Hawaii

Verkostot kierrätysalan edelläkävijäratkaisujen kehittämisessä
Juha Ahvenainen, Kuusakoski

Finnish Service Alliance
Anu Helkkula, Hanken; Iiro Salkari, VTT; Risto Rajala and Minni Hietala, Aalto

Ainutlaatuista arvolupausta kehittämässä – täydellisesti istuvat farkut jokaiselle
Mari Silvennoinen, Nomojeans

Serve-ohjelman julkisen tutkimuksen haun tiedotustilaisuus 1.2.2012

klo 12.00-16.00 Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 A, Helsinki

Serve-ohjelman esittely
Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola

Serven tarina - Katsaus Serven aiempiin tutkimushakuihin ja niiden antiin
Serve-ohjelman päällikkö Jaana Auramo, Tekes

Serven 2012 haun teemojen ja arviointikriteerien esittely sekä katsaus Tekesin tuleviin hakuihin
Asiantuntija Sanna Piiroinen, Tekes 

Selvitykset ja oppaat

Palveluliiketoiminnan sanasto
Serve-ohjelman teemaryhmässä pohdittiin vuonna 2009 teollisuuden palvelu- ja ratkaisuliiketoiminnan sisältöä. Tavoitteena oli määritellä yritysedustajien ja tutkijoiden kanssa palveluliiketoiminnan keskeisiä käsitteitä. Työn lopputuloksena on syntynyt sanasto, joka sisältää 11 palveluliiketoimintaan liittyvää käsitettä määritelmineen. Käsitteet esitetään raportissa sekä suomeksi että englanniksi.

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua – Opas yrityksille 
Palvelujen tuottavuuden parantaminen ja palveluyritysten kansainvälistyminen edellyttää palvelujen sisällön ja tuotantoprosessin vakioimista ja palvelujen jatkuvaa kehittämistä. Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua -julkaisu antaa tähän kehitystyöhön käytännön työkaluja.

Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä 
Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä -opas esittelee erilaisia aineettoman osaamisen suojaamisen tapoja.

Palvelut ja tuottavuus 
Palvelut ja tuottavuus -teknologiakatsauksen tavoitteena on tuoda tuottavuuskeskusteluun uusia näkökulmia tarkastelemalla kirjallisuuden valossa, miten perinteistä tuottavuusnäkökulmaa voidaan soveltaa palveluihin ja millaisia haasteita ja kehittämistarpeita tuottavuuden tutkimiseen palvelunäkökulmasta liittyy.

Seizing the White Space: Innovative Service Concepts in the United States 
Julkaisu paneutuu Yhdysvalloissa 2004-2006 toteutettuun tutkimukseen, jossa analysoidaan innovativiisia palvelukonsepteja useilta toimialoilta.

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan – Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana 
Selvitys tarjoaa yrityksille perustietoa siitä, miksi asiakkaan ymmärtäminen on nykyisessä liiketoimintaympäristössä tärkeää ja mitä asiakkaan ymmärtämisellä ilmiönä ylipäänsä tarkoitetaan.

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut -selvitys 
Selvitys tarjoaa käytännönläheisen tietopaketin siitä, millaisia tekijöitä palvelujen kasvun ja kansainvälistymisen takana esiintyy ja millaisia ovat palveluyrityksen kansainvälistymisen muodot ja tavat. Erityisesti selvityksessä paneudutaan asiantuntijuuteen ja tietoon perustuvien business to business -palvelujen kansainvälistymiseen ja kasvuun. Selvityksessä esitetään myös kattava tilastokatsaus suomalaisista palvelutoimialoista ja KIBS-sektorin toiminnasta.

Attracting Venture Capital in Service Business 
Selvitys peilaa pääomasijoittamisen tarjoamia kasvumahdollisuuksia palveluyrityksille sekä pyrkii tukemaan rahoittajien ja yritysten välistä kohtaamista. Voidakseen saada pääomasijoituksia ja hyötyä niistä, yrittäjien on tärkeä ymmärtää pääomasijoitusten luonne rahoitusinstrumenttina sekä sen sopivuus ja houkuttelevuus omalle yritykselle.

The Future of Service Business Innovation 
Raportissa analysoidaan palveluliiketoiminnan nousevia trendejä ja edelläkävijäyritysten ominaisuuksia ja niiden liiketoimintamallien strategioita. Ominaisuuksien ja strategioiden luokittelu tarjoaa helppotajuisen tavan jäsennellä edelläkävijäyrityksiä. Käsikirjamaisuus auttaa yrityksiä löytämään esimerkeistä ideoita oman liiketoiminnan kehittämiseen ja haastaa niitä arvioimaan toimintaansa uudella tavalla.

Services Going Global -selvitys 
Serve-ohjelman ja Finpron yhteisen palvelujen kansainvälistymishankkeen loppuraportti julkaistiin tammikuussa 2009. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa palvelujen kansainvälistymispolkuja kaupan ja KIBS-sektorin yritysten keskuudessa. Selvityksen taustalla on 18 case-tapausta Pohjoismaista, Iso-Britanniasta ja Saksasta. Käytännön esimerkkien avulla selvitys pyrkii tukemaan ja rohkaisemaan suomalaisten palveluyritysten kansainvälistymistä.