Rakennettu ympäristö

Teollisen korjausrakentamisen ratkaisuilla tuottavuutta ja vähemmän haittoja asukkaille

Suomen asuinrakennuskannasta merkittävä osa on rakennettu 1960- ja -70-luvuilla. Tällöin rakennetut rakennukset ovat teknisesti vanhentumassa ja niiden korjaustarve on lisääntymässä, erityisesti talotekniikan ja julkisivujen osalta. Korjausrakentaminen on tuotantotavaltaan perinteisesti ollut hyvin käsityövoittoinen ala. Osin tästä johtuen korjausrakentaminen on hidasta ja sen tuottavuus on heikkoa. Korjaustyöstä aiheutuu myös huomattavia asumishaittoja kuten käyttökatkokset LVISA-järjestelmissä sekä melu- ja likahaitat. Ääritapauksissa asukkaat joutuvat muuttamaan korjauksen alta pois jopa useiksi kuukausiksi.

Eräs korjausrakentamisen haasteista on kehittää korjausrakentamistapoja, jotka lisäävät rakennustyön tuottavuutta ja vähentävät korjauksesta aiheutuvia asumishaittoja. Ihanteellisinta on, että asukkaat voivat asua kotonaan koko korjaustyön ajan. Yhtenä erittäin potentiaalisena lähestymistapana on teollisia korjausrakentamistapojen ja -menetelmien hyödyntäminen, jolloin korjausprosessista on mahdollista saada nopeampaa sekä vähemmän häiriöitä aiheuttavaa. Teollisia korjausratkaisuja, joita on mahdollista käyttää korjausrakentamisessa, ovat esimerkiksi hormielementtikotelo ja asennusseinämoduuli sekä julkisivulinjan ulkopuolelle tuleva hissi- ja porrastornimoduuli, kylpyhuonemoduuli, rakennuksen katolle tuleva lisäkerros- ja kattomoduuli sekä julkisivu- ja parveke-elementti. Teolliset ratkaisut soveltuvat hyvin elementtirakenteisiin kerrostalokohteisiin.