Rakennettu ympäristö

Älykäs liikkuminen muuttuu palveluksi

Liikenteessä on käynnissä murros, jossa infrakeskeisestä ajattelutavasta ollaan siirtymässä käyttäjälähtöisyyttä ja älykästä liikkumista painottavaan ajattelutapaan. Älykäs liikkuminen luo uudenlaista perustaa alueiden ja kaupunkien kehitykselle. Älystä syntyy liikkumista ja lisääntyneestä liikkeestä uutta kasvua. Älyliikenteen mittarina tulee olla arjen toimivuus. Sujuvuuden, helppouden, turvallisuuden ja edullisuuden tarpeet ovat älykkään liikenteen kehittämisen perusperiaatteet ja tavoitteet.

Kehitettyjen liikkumista helpottavien ratkaisujen taustalla on älykäs liikennejärjestelmä ja informaatioinfrastruktuuri, jossa tietoa liikenteestä, joukkoliikenteestä ja pysäköinnistä kootaan ja hyödynnetään käyttäjien arjen liikkumisen toteuttamisessa. Toimiva ja helppokäyttöinen liikkumispalvelutarjonta houkuttelee käyttäjäksi ja sitä kautta liikenteestä aiheutuvan ruuhkan, melun ja päästöjen vähentyminen tekee kaupungista viihtyisän asukkailleen. Älyliikenteen keinojen soveltaminen johtaa resurssien, kuten infrastruktuurin ja kaluston, tehokkaampaan käyttöön, pienentää liikkumisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä sekä parantaa liikenteen sujuvuutta esim. reaaliaikaisen tiedotuksen avulla.

Älyliikenteen kehittämisessä käyttäjäymmärrys ja -tarpeet tulee olla keskeisessä osassa. Ilman riittävää käyttäjäymmärrystä parhaimmillakaan palveluilla ei saavuteta menestystä, elleivät ne houkuttele tai kiinnosta käyttäjiä.