Rakennettu ympäristö

Kansainvälistyminen: uusia markkinoita ja yhteistyötä

Rakennetun ympäristön markkinat kansainväliset vaikkakin työn osalta usein paikallista toimintaa. Tuottavilllle entistä paremmille ratkaisuille markkinat ovat kansainväliset. Useat Rakennettu ympäristö ohjelmassa mukana olleet yritykset ovat kehittäneet ratkaisujaan kansainvälisiä markkinoita varten ja myös onnistuneet kansainvälistymisessään. Tämän lisäksi kehityshankkeissa on tehty yhteistyötä kansainvälisten tutkimuslaitos- ja yrityskumppanien kanssa, mitä kautta on saatu selkeitä hyötyjä.

Yrityksen kansainvälistymiseen on monia vaihtoehtoisia tapoja ja reittejä. Kansainvälistyminen vaatii yrityksiltä uusia resursseja ja osaamispääomaa. Yrityksen omalla aktiivisuudella on keskeinen rooli niin yrityksen rahallisen kuin henkisen pääoman kehittämisessä. Merkittävässä asemassa kansainvälistymistä on myös kansainvälinen verkostoituminen ja yhteistyö. Yritysten on kuitenkin aina huomioitava myös kansainvälistymisen sisältämät haasteet ja riskit. Henkilöstön osaaminen, kapasiteetin riittävyys, tiedon saanti ja sen määrä sekä taloudelliset resurssit korostuvat. Tämän vuoksi suunnitelmallisuudella on merkityksellinen rooli yrityksen kansainvälistymisessä.