Rakennettu ympäristö

Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla muutetaan markkinoita

Valtion ja kuntien hankinnat ovat tärkeässä asemassa kehitettäessä markkinoita. Kysyntä voi olla merkittävä innovaatioita tukeva lähde ja suuren volyymin takia julkisilla hankinnoilla on tärkeä rooli uusien ratkaisujen leviämisessä. Julkiset hankinnat voivat luoda riittävän suuren kriittisen massan, mikä vähentää yritysten markkinariskiä, nopeuttaa oppimista ja edesauttaa mittakaavaetujen hyväksikäyttöä.

Jotta rakentamisen toimiala saadaan muuttumaan, tarvitaan myös vaativia tilaajia kehittämään ja pilotoimaan uusia hankintamalleja ja rakennuttamisen toimintatapoja. Tätä kautta urakoitsijoilla ja muilla yrityksillä on mahdollisuus ja kannusteet kehittää ja tuottaa kokonaistaloudellista lopputulosta. Edelläkävijätilaajat ovat tärkeitä myös uudistumista hakevien rakennusalan yritysten kehittymisen kannalta.