Rakennettu ympäristö

Infrarakentaminen muutoksessa

Infrarakentamiseen kohdistuu useita muutosvoimia liittyen mm. globaalisen talouden muutoksiin ja infra-alan sisäisiin muuttuneisiin toimintatapoihin. Globaalin talouden kehitys heijastuu sekä suoraan että epäsuorasti infrarakentamiseen. Esimerkiksi suotuisassa suhdannetilanteessa teollisuuden investoinnit tuovat töitä infrarakentamiseen sekä tuottavat julkiselle sektorille verotuloja, jotka auttavat julkisten infrainvestointien rahoitusta. Toimialan sisällä kehitetään voimakkaasti tietomallien hyödynnettävyyttä ja tietomallien mukanaan tuomia muuttuneita toimintatapoja. Nämä osaltaan heijastuvat toteutusmuotoihin, joissa yhtä enemmän hyödynnetään yhteistoiminnallisia toteutusmuotoja ja -tapoja.

Infra-alan muutokset vaikuttavat yritysten toimintakenttään hyvin voimakkaasti. Keskeistä on, että tehostuneen ja täsmentyneen infra-alaa koskeva tiedon avulla yritykset voivat ennakoida toimintaansa entistä paremmin. Myös uusien työkalujen avulla yritykset pystyvät kehittämään omaa liiketoimintaansa. Tiedon tarvetta lisää se, että yhä suuremmassa määrin perinteiset maarakentajat ovat muuttumassa infra-alan palveluntuottajiksi, joille rakennusalan muutokset ovat mahdollisuus uudistaa liiketoimintaa. Uudistuneiden toimintatapojen ja uusien toteutusmuotojen avulla yritykset voivat parantaa tuottavuuttaan ja kannattavuuttaan. Myös infraomaisuuden hallintaan kehitettyjen työkalujen ja toimintatapojen myötä omaisuuden hallinta helpottuu, ja omaisuuden teknistä kuntoa voidaan valvoa tarkasti. Näin omaisuuden kehittäminen ja korjaustoimenpiteiden kohdentaminen on entistä parempaa.