Rakennettu ympäristö

Hyvinvointipalvelujen alustat ja ympäristöt

Ikääntyvien määrä kasvaa Suomessa erittäin nopeasti, ja ikääntyvä väestö tarvitsee pieniä huoneistoja sekä lähellä olevia palveluita. Samaan aikaan kuntoutuslaitosten asiakaskunta muuttuu sotaveteraanien määrän vähentyessä. Kuntoutusprosessit ovat muuttuneet paljon viime aikoina, eivätkä tilat ole aina joustaneet muutoksessa. Tämä on johtanut tilanteeseen, että kuntoutusta on tehtävä tilojen ehdoilla eikä toisin päin. Sairaaloiden rakennuskanta on toiminnallisesti sekä teknisesti vanhentunutta, ja rakennusten korjaukset ovat haasteellisia.

Voimistuva hyvinvointipalveluiden kysyntä tarjoaa yksityisille toimijoille potentiaalisen liiketoiminnallisen kasvualustan. Ikääntyvä väestönosa tarvitsee arjessaan enemmän palveluita ja usein heillä on myös taloudellisia mahdollisuuksia hyödyntää monipuolisesti erityyppisiä kotiin tuotavia asukaspalveluita. Tämä vaatii uudentyyppisiä organisaatio- ja tarjontamalleja, ja helppokäyttöisiä teknologisia laitteita, jotta tarvittavia palveluita voidaan ostaa nopeasti ja helposti. Myös kuntoutuslaitosten toiminta muuttuu sillä ne ovat kustannustehokkaita ja potilasystävällisiä väylän sairaalasta kotiin siirtymiseen. Samalla kuntoutuslaitokset voivat osallistua työurien pidentämiseen työelämässä olevien kuntouttamisella mutta myös kuntouttamalla vajaakuntoisia entistä tehokkaammin työelämään.