Rakennettu ympäristö

Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea

Digitalisoituminen ja tietomallintaminen muuttaa rakentamisen toimintakulttuuria ja tuo mukanaan huiman harppauksen tuottavuuteen sekä tiedon hallintaan. Yhä suuremmissa määrin myös työmaiden arjessa hyödynnetään digitaalista tietoa, jolloin tiedon hyödyntäminen tehostuu. Lisäksi tiedon luotettavuus lisääntyy, kun sen oikeellisuudesta voidaan varmistua virtuaalisesti.

Digitalisointi ja virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen mallin mukaan toimittaessa voidaan ICT:n avulla kytkeä eri ammattikuntien edustajat yhteistyöhön aina suunnittelusta ja rakentamisesta ylläpitotoimintaan saakka. Lisäksi visualisoinnilla voidaan kytkeä käyttäjät mukaan suunnitteluun, jolloin suunnitteluratkaisuiden testattavuus käyttäjien toimintaa nopeutuu. Rakennuksen tietomallin avulla saadaan nopeasti muodostettua erilaisia kustannuslaskelmia, aikatauluja, energialaskelmia tai simulaatioita. Työmaan arjessa erityyppiset mittaustulokset sekä digitaalisessa muodossa oleva tieto voidaan viedä tarvittaessa aina koneohjaukseen saakka. Työmailla voidaan siten keskittyä olennaiseen, kun suunnitteluongelmat on tietomallintamisen avulla ratkottu etukäteen.