Rakennettu ympäristö

Ratkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseen

Suomessa rakennettiin mittava määrä asuntoja 1960- ja 70-luvuilla. Nyt nämä asuinalueet ovat suurten korjausten kynnyksellä. Lähiöiden korjausvelka on merkittävä ja ongelma koskettaa niin yksittäisiä ihmisiä kuin koko yhteiskuntaa. Lähiöiden korjaaminen ja kehittäminen ei ole pelkästään tekninen ongelma, vaan lähiöiden ja asuinalueiden kehittämistä pitäisi nähdä mahdollisuutena uudistaa alueita ja lisätä niiden vetovoimaa.

Vaikuttavuus

Aluekehittämisessä on hyvä, että hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan eri intressipiirien tavoitteita ja muodostaa niiden perusteella yhteinen visio ja alueen uudistamisen tavoitteet. Yhteistyö mahdollistaa sen, että osapuolet oppivat tuntemaan toisensa ja löytävät yhteiset tavoitteet. Yhtenä keskeisenä tekijänä on täydennysrakentamiseen tähtäävien toimien suunnittelu ja tahtotilan muodostaminen.

Täydennysrakentaminen ei ole ainoastaan uusien rakennusten rakentamista vaan tavoitteena on parantaa alueen ja ympäristön laatua ja palvelukykyä sekä mielikuvaa alueesta. Alueella tapahtuvan täydennysrakentamisen yhteydessä voidaan tutkia mahdollisuuksia lisätä energiatehokkuutta ja hyödyntää uusiutuvia energialähteitä.