Rahoitusta peliyrityksille

Tekes rahoittaa peliliiketoiminnan kehittämistä

Tavoitteena on:

  • uusien pelituotteiden kehittäminen
  • uusien toiminta- ja bisnesmallien, cross media -konseptien ja -formaattien kehittäminen
  • pelillistämisen ja pelillisyyden hyödyntäminen uusien tuote- ja palvelukonseptien kehittämisessä

Rahoituksen hakeminen

Yritykset voivat jättää rahoitushakemuksen Tekesiin milloin vain ja rahoitusta haetaan Tekesin normaalien rahoitusehtojen mukaisesti. Erityisesti alkavan pelialan yrityksen kannattaa tutustua ennen hakemuksen jättämistä rahoituskelpoisen projektin edellytyksiin (esim. onko yritys jo perustettu, onko yrityksellä sopiva tiimi käytössä, onko rahoitettava toiminta päätoimista pelinkehitystä). Katso alla Usein kysyttyä -kohta ja rahoitettavien projektien tavoitteet (pdf).

Ennen rahoituksen hakemista kannattaa myös keskustella Tekesin asiantuntijan kanssa. He voivat ehdottaa yrityksellesi myös muita kehityspolkuja, jos Tekesin rahoitus ei ole ajankohtaista juuri nyt.

 

Usein kysyttyä

Miksi Tekes rahoittaa pelialaa?
Pelibisnes on viihdeteollisuuden nopeimmin kasvava alue. Sen globaali arvo lähestyy 100 miljardia dollaria ja trendi kasvaa voimakkaasti erityisesti mobiilipelaamisen ansiosta. Pelit ovat Suomen taloudellisesti merkittävin kulttuurivientiala (2015 liikevaihto on kaksi miljardia euroa). Alan kasvun jatkuminen edellyttää lisää osaamista (mm. liiketoiminta, markkinointi), resursseja, uusia palveluntarjoajia sekä rahoitusta. Ala on parhaillaan murroksessa mm. digitaalisen jakelun ja sosiaalisen pelaamisen kasvattaessa suosiota. Nämä mahdollisuudet pitää hyödyntää nyt, ja suomalaisilla yrityksillä on siihen kaikki eväät. Tekes haluaa taata omalta osaltaan Suomen pelialan menestyksen tulevaisuudessakin.

Miksi Tekes rahoittaa jo muutenkin menestyviä peliyrityksiä?
Tekes on alkavien peliyritysten ainoa rahoittaja Suomessa ja kasvaviin, jo menestyviin peliyrityksiin tehdyt sijoitukset näkyvät nopeasti mm. osaamiseen perustuvan liiketoiminnan tuomina uusina työpaikkoina suomalaisille. Myös verkostovaikutus (alihankinta, Suomen peliklusterin kehittyminen, yhteistyö koulutusohjelmien kanssa) on merkittävä ja peliyritykset toimivat alusta alkaen suoraan kansainvälisillä markkinoilla. Menestyminen jatkossakin edellyttää jatkuvaa uudistumista liiketoimintamallien, jakelun, teknologian ja verkostojen osalta. Juuri tässä Tekes voi olla innovaatiorahoituksellaan mukana.

Ovatko Tekesin rahoittamat peliprojektit suunnattu vain viihdekäyttöön?
Pelit ja simulaatiot voivat olla viihdekäytön lisäksi osana koulujen oppimisympäristöjä sekä yritysten koulutusta ja valmennusta. Pelien kehitykseen käytettäviä edistyksellisiä työkaluja voidaan hyödyntää myös muilla teollisuuden aloilla, kuten mallinnuksessa, simuloinnissa ja käyttöliittymien suunnittelussa, perinteistä ohjelmistotuotantoa unohtamatta. Sosiaaliset pelit ja verkot voidaan valjastaa tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja pelillisyys on tulossa voimakkaasti osaksi terveydenhuollon ja logistiikan palveluja. Näitä kaikkia kehitetään Tekesin eri ohjelmissa.

Koska voi jättää hakemuksia ja kuka voi hakea?
Yrityksille on jatkuva haku. Tutkimuslaitoksille on erilliset hakuajat, joista tiedotetaan erikseen. Kannattaa olla etukäteen yhteydessä Tekesin asiantuntijoihin ja esitellä hanke. Katso yhteystiedot.

Voinko hakea ohjelmasta rahoitusta, vaikka emme ole peliyritys?
Kyllä voi, jos tavoitteena on kehittää esimerkiksi uudenlainen pelillisyyttä hyödyntävä palvelu tai tuote.

Millaisia hakemuksia voi esittää?
Projekteilla on oltava selkeä merkitys yhteistyön tai verkoston rakentamisen kannalta sekä vaikutusta yrityksen liiketoiminnalle. Tekes voi rahoittaa selkeää uudistumista hakevia yrityksiä, joiden tavoitteena on kansainvälisen tason menestys. Lisäksi yrityksiltä pitää olla halua ja kykyä kasvattaa hankkeen avulla omaa liiketoimintaansa.

Rahoitetaanko pelien käsikirjoittamista ja pelisisältöjen tuotantoa?
Sisällön kehittämistä voidaan rahoittaa osana hanketta. Esimerkiksi testauksen ja teknologian kehittämisen kannalta tarpeellisen pelisisällön kehittämistä Tekes voi rahoittaa. Usein konseptointivaihe ja demovaihe sisältää myös sisällön suunnittelua. Aina teknologian ja sisällön kehittämistä ei voi edes erottaa. Hankkeen rahoitus arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Millaisille peleille rahoitusta voi hakea?
Pääosin rahoitettavat pelit keskittyvät viihteeseen, mutta muita alueita ei ole rajattu pois. Sosiaaliset pelit ja verkot ovat jo nyt osana tuotteiden ja palvelujen kehittämistä (crowdsourcing). Pelillisyys on tulossa voimakkaasti osaksi terveydenhuollon ja logistiikan palveluja. Tulevaisuudessa pelit ja simulaatiot voivat olla viihdekäytön lisäksi osana koulujen oppimisympäristöjä sekä yritysten koulutusta ja valmennusta. Pelialan työkaluja ja ratkaisuja voidaan hyödyntää myös muilla teollisuuden aloilla, kuten mallinnuksessa, simuloinnissa ja käyttöliittymien suunnittelussa sekä ohjelmistotuotannon työkaluissa.

Mitä kriteerejä rahoitettaville hankkeille on?
Tekes arvioi etupäässä kolmea asiaa:

1. Hankkeiden uutuusarvoa: tuottaako ratkaisu lisäarvoa kohderyhmälle? Onko kehitettävällä pelillä (konseptilla, liiketoimintamallilla, palvelulla) uutuusarvoa?
2. Hankkeesta syntyvä liikevaihto, kaupallinen potentiaali?
3. Onko yrityksellä resurssit ja osaamista työn toteuttamiseen ja tulosten kaupallistamiseen?

Riittääkö pelkkä idea? Vai pitääkö jotain muutakin olla valmiina ennen kuin otan yhteyttä?
On hyvä olla yhteydessä Tekesiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa selvittää seuraavat asiat:

1. Millainen pelikonsepti ja peliliiketoiminta on kehitystyön kohteena?
2. Mikä on pelin kilpailuetu ja uutuusarvo verrattuna jo markkinoilla oleviin tuotteisiin verrattuna?
3. Mikä on kohderyhmä ja asiakkaat, myyntipotentiaali?
4. Mikä on suunniteltu markkinointi-, jakelu- ja liiketoimintamalli?
5. Mikä on pelinkehityshankkeen suurin riski hankkeen toteutumisen kannalta? Entä tulosten kaupallistamisen onnistumisen suurin riski?
6. Mihin hakisitte rahoitusta? Mitkä ovat kehitystyön vaiheet, siihen osallistuvat henkilöt, kustannukset, mahdolliset muut yritykset ja heidän roolinsa?

Minkä verran Tekes rahoittaa pelialaa vuosittain?
Tekes on rahoittanut Suomen pelialaa systemaattisesti vuodesta 1995 asti yhteensä n. 75 miljoonalla eurolla. Vuositasolla rahoituksen määrä vaihtelee, esim. 8,4 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 5,5 miljoonaa vuonna 2014.

Ota yhteyttä peliasiantuntijoihimme