Oppimisratkaisut

Oppimisessa on kyse ihmismielen muokkaamisesta. Tästä syystä halusimme edistää innovaatiomalleja, joiden avulla teknologia ei jää kehitysvaiheessa liian etäälle ihmisestä.

Tutkimus luo kuvaa tulevaisuuden oppimisen tavoista

Yritysten kehitysprojekteja tukemaan rakennettiin ns. arvoverkkohankkeita. Näissä yritysten tuoteprotoja testattiin aidoissa tilanteissa esim. kouluissa opetustilanteissa johtavien pedagogiatutkijoiden valvomina. Oppilaat ja opettajat asettuivat aktiiviseen rooliin innovoinnissa, tutkijat saivat käyttöönsä aineistoa opetusteknologian pedagogisista vaikutuksista ja yritykset saivat palautetta ideansa toimivuudesta. Tämä kaikkia osapuolia osallistava innovaatiomalli osoittautui hedelmälliseksi sekä suomalaiseen arvomaailmaan sopivaksi. Tutkimusprojektien kokonaisvolyymi oli 12,0 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus 7,9 miljoonaa euroa. Koulujen osallistuminen oli volyymiltään noin 0,6 miljoonaa euroa, josta Tekes kattoi noin puolet. Kansainvälisen tutkimusyhteistyön kautta päästiin myös alkuun oppimisratkaisujen lokalisoinnin periaatteissa. Tutkimusyhteistyötä tehtiin mm. Yhdysvaltojen, Etelä-Korean, Singaporen, Kiinan, Arabiemiraattien, Espanjan ja Chilen kanssa.

Lue lisää tutkimuksesta


Kuva: Fotolia