Oppimisratkaisut

Globalisaatio, yhteiskunnan digitalisoituminen, elinkeinoelämän rakennemuutos ja mm. maahanmuutto ovat muuttaneet Suomessakin yhteiskunnan toimintakehystä.

Oppimisen murros

Länsimaissa kilpailukyky perustuu yhä enenevässä määrin tietointensiiviseen osaamiseen, suorittavan työn siirtyessä halvemman työvoiman maihin. "Koulutusta vastaava työ" alkaa kadottaa merkityksensä, kun uusia aloja ja työtehtäviä syntyy ja vanhoja kuolee pois yhä nopeampaan tahtiin. Luovassa taloudessa työnteko määritellään uudelleen. Vaikka tietotekniikan hyödyntämisestä opetuksessa on puhuttu pitkään, alkaa aika koulun todelliseen transformaatioon olla kypsä juuri ympäröivän maailman kehityksen myötä.

Kehittyvät taloudet panostavat koulutukseen, koska se nähdään keskeisenä reittinä yhteiskunnan ja talouden kehittymiselle. Laadukkaan koulutuksen saatavuus saattaa kuitenkin olla heikko. Opetusjärjestelmien kehitys, opettajien koulutus sekä mobiiliteknologiaan perustuvat ratkaisut ovat konkreettisia askeleita, joita suomalaisetkin voivat tähän kehitykseen tarjota.

Mitä on"21st century skills"?

Koulutuksen uusiksi tavoitteiksi maailmalla nimetään "tämän vuosituhannen taidot". Käytännössä tämä tarkoittaa, että oppilas on aktiivinen toimija, joka etsii monipuolisesti tietoa, omaa medialukutaitoa ja soveltaa lähdekritiikkiä. Oppilas luo itse uutta pelkän annetun tiedon ulkoa opettelun sijaan. Oppilaalle kehittyy yhteistyötaitoja, joilla hän pystyy yhdessä ryhmän kanssa suorittamaan isoja ja moniosaisia tehtäviä ja ylipäätään elämään yhdessä muiden kanssa. Oppiminen on elinikäinen prosessi, mutta myös elämän laajuinen: formaalin koulutuksen ulkopuolella tapahtuva oppiminen alkaa saada yhä enemmän tunnustusta. Myös kansalaisen digitaidoille halutaan luoda perusteet.

Teknologian roolista oppimisessa

Kuten muuallakin yhteiskunnassa, teknologia ei oppimisessa ole itsetarkoitus vaan väline. Digitaalisuus on mullistanut toimialoja ja julkisia palveluita kautta yhteiskunnan. Digitaalisuus luo parhaimmillaan kyvyn luoda täysin uusia palveluita käyttäjille. Kantava teema koko Oppimisratkaisut-ohjelman ajan on ollut asettaa teknologia sille kuuluvaan rooliin, pedagogian avuksi. Teknologiayritykset ovat työskennelleet tiiviisti yhdessä opettajien ja johtavien pedagogiatutkijoiden kanssa. Ohjelmassa myös etsittiin onnistuneen teknologian käyttöönottoprojektin elementtejä yhdessä koulujen kanssa.

Lue lisää koulun ja oppimisen murroksesta


Kuva: Fotolia