Oppimisratkaisut

Oppimisalan mobiiliratkaisujen kokonaismarkkinan arvioidaan olevan n. 60 miljardia euroa (70 miljardia dollaria) vuoteen 2020 mennessä (Transforming learning through mEducation, GSMA and McKinsey, 2012).

Oppimisalan liiketoiminnan trendit

Tästä noin puolet arvioidaan olevan päätelaitteita ja loput erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -sisältöjä. Luvussa ei ole mukana puhdasta palveluliiketoimintaa, jota suomalainen koulutusvienti esim opettajankoulutuksena sisältää. Globaalisti koulutusmenojen arvioidaan olevan 8 000 miljardia dollaria vuonna 2020. Digitaalisuus tulee muovaamaan koko toimialaa. Iso kuva antaa siis ymmärtää, että uusille ratkaisuille on paljon mahdollisuuksia. Teknologisesti kaikki on ratkaistavissa; yrityksen kannalta oleellisemmiksi kysymyksiksi nousee hyödyn osoittaminen asiakkaalle, liiketoimintamallin kestävyys sekä ajoitus.

Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelmassa käsittelimme yhdessä yritysten kanssa liiketoiminnan eri osa-alueita. Perehdyimme mm. markkinatrendeihin, palveluliiketoiminnan perusteisiin, kokonaiskonseptien kehittämiseen ja sijoittajan kohtaamiseen. Tekesin ohjelmassa yrityksillä oli mahdollisuus keskittyä tuotteen ja liiketoiminnan kehittämiseen ja testaamiseen. Sisarohjelma Finpro Future Learning Finland tarjosi puolestaan yrityksille markkinaliidejä ja vienninedistämispalveluita.

Yritysten visioissa oppija saa henkilökohtaisen, aikaan ja paikkaan mukautuvan oppimiskokemuksen. Koska koulukin asettuu yhteiskunnan kehitystä seuraavaan virtaan, myös sitä palveleva toimiala tulee kehittymään jatkuvasti. Yritysten visiossa ostajalla on itsellään visio koulun tulevaisuudesta.

Suomalaisyritykset kuvaavat tavoitteikseen monimuotoisen, mutta keskenään yhteistyötä tekevän toimialan, jossa on vahva positiivinen lataus ja kansainvälinen, asiakaskeskeinen ote. Keskeisiä kehitysteemoja ovat ansaintamallit ja skaalautuva liiketoiminta, lokalisointia unohtamatta. Voitettavia haasteita nähdään kotimarkkinan kehittämisessä, kaupallisuuteen liittyvissä ideologisissa esteissä ja rohkeudessa tarttua isompiin kauppoihin.

Lue lisää, mitä kansainvälisen liiketoiminnan osa-alueita käsittelimme yhdessä yritysten kanssa


Kuva: Fotolia