Oppimisratkaisut

Oppimisalan yrityksille tehdyn kyselyn perusteella alan vienti vuonna 2014 oli 268 miljoonaa euroa.

Oppimisala Suomessa

Vientiä tekee vain muutama liikevaihdoltaan keskisuuri tai suuri yritys. 41% vastaajista on nuoria, alle 5v yrityksiä ja vastaajien mediaani yrityskoko on neljä henkilöä. Mikro- ja pk-yritysten vienti vuonna 2014 oli 13 miljoonaa euroa. Merkittävin vientialue on Eurooppa, mutta lähitulevaisuudessa kasvua haetaan erityisesti Lähi-idästä, Itä-Aasiasta ja Kaakkois-Aasiasta.

Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelmassa oli mukana 72 yritystä. Tyypillinen rahoitettu yritys oli digitaalisuutta hyödyntävä nuori kasvuhaluinen yritys. Yrityksistä yli puolet oli rahoituspäätöstä tehtäessä alle kuusivuotiaita. Ohjelmassa mukana olevat yritykset investoivat itse 12,8 miljoonaa euroa innovaatiohankkeisiinsa, minkä lisäksi Tekes rahoitti yritysten innovaatioprojekteja 11,6 miljoonalla eurolla. Tekesin yrityksille myöntämästä rahoituksesta noin puolet (5,6 miljoonaa) myönnettiin mikrokokoisille yrityksille. Innovaatiohankkeittensa kautta yritysten tavoitteena on lisätä vuotuista liikevaihtoaan 600 miljoonalla eurolla vuoteen 2020 mennessä. Tästä uudesta liikevaihdosta valtaosaa (88%) tavoitellaan kansainvälisiltä markkinoilta. Yritysten innovaatiohankkeitten kaupallistamisvaihe ajoittuu vuosille 2014-2020.