Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Ohjelmasta voivat hakea rahoitusta sosiaali- ja terveyspalveluja uudistavat

  • yritykset
  • julkiset organisaatiot (mm. kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit)
  • kolmannen sektorin organisaatiot

Ennen varsinaisen hakemuksen tekemistä kannattaa olla yhteydessä Tekesin asiantuntijoihin ja keskustella hankkeen sisällöstä. Sitä voi kuvata ohjelman tunnustelulomakkeen (pdf) avulla.

Rahoitushakemus tehdään Tekesin verkkosivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella.

Se, mitä hakemuspohjaa käytetään, riippuu siitä, millainen hakijaorganisaatio on kyseessä.

  • Kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit ja valtion organisaatiot sekä kolmannen sektorin yksityisoikeudelliset organisaatiot käyttävät hakemuksessa pk-yrityksille tarkoitettua hakemuspohjaa.
  • Kunnalliset liikelaitokset ja kunnalliset osakeyhtiöt käyttävät hakemuksessa suurille yrityksille tarkoitettua hakemuspohjaa.

Hakemuksen liitteenä tulee olla

  • projektisuunnitelma
  • tilinpäätös, kaksi viimeisintä (vain yrityksiltä)

Projektisuunnitelmapohja (docx) ohjeineen

Rahoitusmuodot

Avoimet, jatkuvat haut

Jatkuva haku on käynnissä koko ohjelman ajan. Jatkuvassa haussa rahoitusta voi hakea ohjelman sisältö- ja painopistealueille suuntautuville hankkeille, jotka täyttävät ohjelman rahoituskriteerit.

Kun suunnittelet rahoituksen hakemista, ole hyvä ja ota yhteyttä ohjelman yhteyshenkilöihin, niin autamme sinua rahoituksen hakemisessa. Voit arvioida hankettasi alustavia keskusteluja varten täyttämällä tunnustelulomakkeen (pdf).

Esiselvitykset

Koska rahoitettavat hankkeet ovat laajoja, monen osapuolen kumppanuushankkeita, ohjelmassa voidaan myöntää pienimuotoista rahoitusta myös hankesuunnitelmien esiselvitys- ja valmistelutyöhön.

Tutkimushaut

Tutkimusorganisaatiot kuten yliopistot ja korkeakoulut eivät voi hakea rahoitusta jatkuvasti, vaan niille järjestetään erillisiä tutkimushakuja.

Vuoden 2013 tutkimushakuun jätetyt hakemukset arvioidaan syksyn aikana ja rahoituksen saavat projektit pyritään käynnistämään vuoden 2014 alussa.