Groove

Rahoituspalvelut yrityksille

Groove-ohjelma päättyi vuonna 2014.

Se oli suunnattu kasvuhaluisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset osallistuivat ohjelmaan pääasiassa toimiessaan aktiivisesti verkoston vetäjinä ja yhteistyössä pk-yritysten kanssa.

Yrityksiä kannustetaan hakemaan Groove-ohjelmaan projekteilla, joissa:

 • vastataan asiakkaiden tarpeisiin innovatiivisilla ratkaisuilla
 • tavoitellaan tutkimustulosten nopeampaa kaupallistamista
 • tähdätään kasvuun kansainvälistymisen kautta

Yritykset voivat hakea ohjelmaan ilman hakuaikoja koko ohjelman toiminnan ajan.

Yrityksellä tulisi olla jo hakuvaiheessa vastauksia oheisiin uuteen liiketoimintaan liittyviin kysymyksiin. Projektin aikana näitä vastauksia on tarkoitus terävöittää.

NABC

Groove-rahoituksen alueita yrityksille

Liiketoiminnan kehittäminen

 • liiketoimintasuunnitelma
 • ansaintamallien ja strategian kehittäminen
 • rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat
 • rahoituslähteiden ja mallien selvittäminen
 • yrityksen omien henkilöstöresurssien kehittäminen
 • yhteistyöverkoston kehittäminen
 • IPR-strategia
 • brändin konseptointi
 • ei markkinointimateriaalia
 • ei patenttien ylläpitoa

Kansainvälistyminen

 • kansainvälistymisstrategian luominen
 • kansainvälisten markkinoiden ja asiakkaiden kartoittaminen
 • verkostojen etsintä ja hallinnointi
 • määräaikainen sijoittuminen ulkomaille ja verkostojen kerääminen kohdemarkkinoille esim. FinNoden kautta (USA, Kiina)
 • kansainvälisen jakeluverkoston luominen

Osaamisen / teknologian / tuotteen / palvelun kehittäminen

 • uusien innovaatioiden kehittäminen
 • testaaminen
 • konseptointi, uuteen asiaan liittyvän kokonaisuuden hahmottaminen
 • tuotanto- ja palvelukonsepti

Innovaatioiden kaupallistaminen

 • pilotointi
 • teknologian / tuotteen / palvelun toimivuuden todentaminen
 • kannattavuuslaskelmat
 • tuotteistaminen
 • innovaation tarkastelu liiketoiminnan ja markkinoiden kannalta (asiakkaiden ja markkinoiden tarpeet, uuden ratkaisun ainutlaatuisuus ja hyödyt suhteessa kustannuksiin, kilpailutilanne)