Groove

Ohjelma tarjoaa yrityksille myös

  • rahoitusta ohjelman aihepiirin projekteille
  • seminaareja ja työpajoja
  • kartoituksia Suomesta ja ulkomailta
  • tutustumis- ja verkostoitumismatkoja
  • sparrauspalveluja kansainvälistymiseen

Julkisen tutkimuksen rahoitushauista ilmoitetaan erikseen uutiskirjeessä sekä tällä sivustolla.

Osallistuminen

Ota rohkeasti yhteyttä! Osallistuminen ohjelman tarjoamiin palveluihin ja tapahtumiin onnistuu ottamalla yhteyttä ohjelman koordinaattoriin Leena-Kaisa Piekkariin (Puh. 010 33 24236 tai leena-kaisa.piekkari (at) poyry.com). Hän vastaa myös kaikkiin ohjelmaan liittyviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.

Tarvittavia tietoja ensikontaktiin ovat:

  • Yrityksen nimi ja yhteystiedot
  • Liikeidea lyhyesti
  • Yrityksen koko: henkilömäärä & liikevaihto
  • Yrityksen tämän hetken päätavoitteet
  • Mitä odotuksia yrityksellänne on Groove-ohjelmaan osallistumisesta / Miksi yrityksenne on kiinnostunut Groove-ohjelmasta?

Rahoitusta varten tulee täyttää Tekesin rahoitushakemus. Yritykset voivat hakea ohjelmasta rahoitusta jatkuvasti.

Tekes rahoittaa palveluliiketoiminnan kehittämistä

Palveluliiketoiminnan kehittäminen antaa monille kypsille toimialoille ja pitkään toimineille yrityksille tilaisuuden uudistua. Se voi myös auttaa löytämään uusia asiakaskuntia ja kehittämään uusia tuotesegmenttejä.

Tekesin koordinoima ja EU:n rahoittama EPISIS-hanke käsitteli palveluinnovaatioiden kehittämistä.