Groove

Ohjelman kuvaus

Tekesin Groove – Uusiutuva energia, kasvua kansainvälistymisestä -ohjelma päättyi 2014.

Ohjelmassa kehitettiin suomalaisten uusiutuvan energian pk-yritysten liiketoimintavalmiuksia ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa yhdistettiin toimiala- ja liiketoimintaosaamista uusilla tavoilla katsomalla teknologioita, palveluita ja niiden toimijoita arvoketjunäkökulmasta.

Kasvua ja kansainvälistymistä – uusiutuvan energian matkassa 2010-2014