Green Growth

Teolliset symbioosit, kierrätys, raaka-aineiden talteenotto ja jatkojalostaminen

Tavoitteena on tukea teollista symbioosia tukevien hankkeiden käynnistymistä. Teollisissa symbiooseissa alkutuotanto, teollinen toiminta, energiantuotanto ja jätteen käsittely muodostavat yhteen toimivan kokonaisuuden. Yhden yrityksen jätevirrat voivat olla toisen yrityksen raaka-aineita.

Green Growth -ohjelman painopistealueita ovat: