Green Growth

Rahoituspalvelut yrityksille

Yritykset voivat hakea t&k-rahoitusta jatkuvasti ilman hakuaikoja.

Rahoituksesta ja ohjelmapalveluista kiinnostuneet pk-yritykset voivat osallistua Green Growth -ohjelman tunnustelukeskusteluihin.

Suuret yritykset voivat olla suoraan yhteydessä organisaationsa asiakasvastaavaan Tekesissä tai vaihtoehtoisesti Tekesin tunnustelupalveluun.

Pk-yrityksille tarjotaan myös sparrauspalveluita, jotka tukevat liiketoiminnan kehittämistä ja kansainvälisen kasvun suunnittelua. Sparrauspalvelua on mahdollista hyödyntää ennen Tekesin rahoittaman t&k -projektin hakemista tai käynnistyneen t&k-projektin aikana.

Rahoitusta varten tulee täyttää Tekesin rahoitushakemus. Ennen rahoitushakemuksen laatimista suositellaan tutustumaan sivuston lisätietoihin rahoituksen hakemisesta sekä ottamaan yhteyttä Tekesin asiantuntijoihin; joko yritykselle nimettyyn Tekes yhteyshenkilöön tai ohjelmatiimin edustajaan.

Rahoituspalvelut tutkimusorganisaatioille

Julkisen tutkimuksen rahoitushauista ilmoitetaan erikseen uutiskirjeessä sekä tällä sivustolla.