Green Growth

Green Growth -ohjelman tavoitteena on talouden kestävä kasvu sekä luonnonvarojen tehokas ja vastuullinen käyttö

  • Green Growth -ohjelma on suunnattu kasvu- ja kansainvälistymishaluisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimuslaitokset voivat osallistua ohjelmaan pääasiassa toimiessaan aktiivisesti verkoston vetäjinä ja yhteistyössä pk-yritysten kanssa.
  • Yritykset voivat hakea rahoitusta jatkuvasti.

Green Growth -ohjelman painopistealueita ovat: