Green Growth

Ohjeet yhteydenottoon ja tunnustelukeskusteluun valmistautumiseen

Yhteydenottoa ja tunnustelukeskusteluun osallistumista varten on hyvä varautua lyhyesti esittelemään sekä yritys että sen tärkeimmät kehittämistarpeet ja mahdollinen t&k-projektiaihio. Yritysesittelyn ja projektiaihion kuvauksessa voi varautua vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

Yrityksen esittely

 • Yrityksen nimi ja yhteystiedot
 • Liikeidean ja liiketoimintamallin lyhyt esittely
 • Yrityksen koko: henkilömäärä, liikevaihto, kansainvälisen liiketoiminnan osuus
 • Kehitystavoitteet: Käynnissä/käynnistymässä olevat kehitysprojektit, rahoitus
 • Odotukset Green Growth -ohjelmalle: Millaisia odotuksia yrityksellänne on Green Growth -ohjelmaan osallistumisesta? Miksi olette kiinnostuneita ohjelmasta?
 • Ohjelman palvelut: Mistä ohjelman palveluista olette kiinnostuneet?

Projektiaihion kuvaus

 • Tausta: Mitkä kehittämistoimet, tutkimukset tai selvitykset edeltävät projektia?
 • Tavoite: Mitä projektissa tavoitellaan ja mistä innovatiivisuus muodostuu?
 • Tulokset: Mitä oletetaan olevan valmiina projektin päätyttyä?
 • Toteutus: Mistä osakokonaisuuksista projekti muodostuu?
 • Toimijat: Ketkä ovat keskeiset projektin toteuttajat; yritys, kumppanit, asiakkaat, tutkimuslaitokset, ostopalvelut, muuta; mitä?
 • Aikataulu: Millä aikataululla projekti toteutetaan?
 • Budjetti: Mikä on projektin kustannusarvion suuruusluokka?

Valmistaudu esittelemään kehitysideasi hissipuheen avulla