Green Growth

Materiaali-, resurssi- ja energiatehokkuuden kehittämistä arvoketjun eri vaiheissa

Materiaali-, resurssi- ja energiatehokkuuden kehittäminen voi tapahtua raaka-ainevirtojen, laitteiden ja teknologioiden lisäksi myös liiketoimintamallin, palveluiden tai verkostoituneen toimintatavan kehittämisen avulla.

Green Growth -ohjelman painopistealueita ovat: