Green Growth

Yhteishankkeiden avulla vaikuttavuutta

Vihreän kasvun innovaatioiden kehittäminen edellyttää usein perinteiset toimialarajat ja arvoketjujen vaiheet ylittävää verkostoitunutta toimintamallia sekä useamman yrityksen yhteistä tavoitetta ja kehitystyötä. Yhteishankkeiden yhteisissä kehitystarpeissa ottakaa yhteys ohjelman koordinaatioon. Varaudu esittelemään projektiaihionne, ks. ohjeet.

Green Growth ohjelman painopistealueita ovat: