EVE

EVE-ohjelma tarjoaa

  • rahoitusta ohjelman aihepiirin projekteille
  • seminaareja ja työpajoja
  • kartoituksia Suomesta ja ulkomailta
  • tutustumis- ja verkostoitumismatkoja

Tekes rahoittaa palveluliiketoiminnan kehittämistä

Palveluliiketoiminnan kehittäminen antaa monille kypsille toimialoille ja pitkään toimineille yrityksille tilaisuuden uudistua. Se voi myös auttaa löytämään uusia asiakaskuntia ja kehittämään uusia tuotesegmenttejä.

Tekesin koordinoima ja EU:n rahoittama EPISIS-hanke käsitteli palveluinnovaatioiden kehittämistä.