Terveyttä biteistä

Clinical Entrepreneur Programme

Tekes käynnistää yhdessä yliopistosairaaloiden ja muiden terveysalan toimijoiden kanssa terveydenhoidon ammattilaisille innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä edistävän ohjelman.  Mallina on Isossa-Britanniassa toteutettava NHS Englannin Clinical Entrepreneur Programme.

Ohjelma auttaa yliopistosairaaloiden tarpeista lähtevien ideoiden löytämisessä ja saattamisessa yritysten jatkokehitettäviksi.

Ohjelma antaa terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden työskennellä määräajan yrityksessä ja palata entisiin työtehtäviinsä sen jälkeen. Ammattilainen tuo yritykseen omaan osaamistaan ja ideoitaan ja toisaalta oppii yrityksen toimintatavoista.

Kaikki Suomen yliopistosairaalat ovat mukana Clinical Entrepreneurship -ohjelmassa.

Kenelle?

Yliopistosairaaloiden terveydenhoitohenkilöstölle.

Mitä tarjoaa?

  • Co-creation = yhteiskehittämistä yliopistosairaalan kanssa
  • Yhteistyötä ja verkottumista NHS Englannin Clinical Entrepreneurship -ohjelman ja yrittäjien kanssa
  • Business case -sparrausta
  • Yrittäjyyskoulutusta

Miten mukaan?

Päätökset ohjelmaan valittavista henkilöistä tekee ohjelmatoimikunta ja Tekes. Lääkärin palvelukseensa ottava yritys voi hakea Tekesiltä rahoitusta (esim. INTO-rahoitusta tai innovaatioseteliä).

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Kari Kataja
Tekes
Puh. 050 5577 626
kari.kataja(at)tekes.fi

Miikka Korja
HUS
miikka.korja(at)hus.fi

Juttuja mediassa 

 

 

people flying kites

  • Terveydenhoidon ammattilaisille suunnattu innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä edistävä yrittäjyysohjelma
  • Kehitetään koko Suomen kattavaksi yliopistosairaaloiden kanssa.
  • Ideat esitellään ohjelmatoimikunnalle ja Tekesille.
  • Tekesin rahoitus auttaa yritysvapaan järjestämisessä.