Teollinen internet

Teollinen internet – liiketoiminnan vallankumous -ohjelmassa rahoitetaan hankkeita, joissa digitaalisuuden avulla kehitetään uusia kansainväliseen kasvuun tähtääviä palveluja ja liiketoimintamalleja.

Teollinen internet  -ohjelman tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on uudistaa yritysten liiketoimintaa teollisen internetin keinoin ja kannustaa eri alojen yrityksiä uudenlaiseen yhteistyöhön.

Tärkeiksi kohdealueiksi on todettu esimerkiksi suurten datamäärien jalostaminen liiketoiminnan tueksi, laitteiden väliseen kommunikaatioon pohjautuva liiketoiminta ja reaaliaikaiset palvelu- ja tuotantoprosessit. Pääosin yrityksille suunnattuun ohjelmaan kuuluvat myös digitaalisen liiketoiminnan edellyttämien uusien teknologisten ratkaisujen kehittäminen ja niihin liittyvä tutkimus.

Viisivuotisen ohjelman laajuus on noin 100 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus on noin puolet.

Mitä teollinen internet on?

Teollinen internet tarkoittaa sulautettujen ja älykkäiden laitteiden ja järjestelmien, saatavan tiedon analytiikan sekä työn tehokasta yhdistämistä liiketoiminnassa. Se mahdollistaa täysin uudenlaisia liiketoimintamalleja ja kilpailykykyisiä palveluja asiakastarpeisiin.

Ilmiön ajureita ovat lisääntynyt tietojenkäsittelyn teho, tietoverkkojen nopeus, anturitekniikan saatavuus sekä edellä mainittujen asioiden kohdalla merkittävä hintatason lasku. Lisäksi käyttäjien valmiudet ottaa ratkaisuja käyttöön ovat nopeasti parantuneet.

Digitaalisuudesta kasvu- ja liiketoimintamahdollisuuksia

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia avautuu myös muilta digitaalisuuden alueilta. Tutustu Tekesin muiden digitaalisuuteen liittyvien ohjelmien tarjontaan.

Tekes rahoittaa palveluliiketoiminnan kehittämistä

Palveluliiketoiminnan kehittäminen antaa monille kypsille toimialoille ja pitkään toimineille yrityksille tilaisuuden uudistua. Se voi myös auttaa löytämään uusia asiakaskuntia ja kehittämään uusia tuotesegmenttejä.

Yhteistyössä Team Finland

Tekesin Teollinen internet -ohjelma toteutetaan yhteistyössä Team Finlandin toimijoiden, kuten Finpron Capitalise your Knowledge -kasvuohjelman, kanssa.

Ajankohtaista

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Tapahtumat

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Twitter