Mitä ohjelmat ovat?

Tekesillä on käynnissä noin kaksikymmentä ohjelmaa.

Tekes ohjaa osan rahoituksesta ohjelmiin. Ohjelmat tarjoavat yrityksille ja julkisille tutkimusyksiköille tilaisuuksia kehittää teknologiaa tai innovaatioita sekä kehittyä itse.Tutkimus- ja kehitysrahoituksen lisäksi ohjelmista saa erilaisia palveluja. Palvelut voivat esimerkiksi verkottaa osaajia keskenään, tarjota uutta tietoa tai antaa mahdollisuuden vaikuttaa alan kehityssuuntiin.

Yritykset ja julkiset tutkimusyksiköt voivat päästä mukaan Tekesin ohjelmiin omilla tutkimus- ja kehitysprojekteillaan. Yritykset voivat hakea ohjelmista rahoitusta jatkuvasti. Julkisten tutkimusyksiköiden haku järjestetään ohjelmissa yleensä kerran vuodessa.

Projektille voi hakea rahoitusta myös ilman, että se liittyisi mihinkään Tekesin ohjelmaan.

Mitä Tekesin ohjelmat ovat?
Mitä Tekesin ohjelmat tarjoavat?
Miten Tekesin ohjelmiin voi osallistua?
Avointa tiedonvaihtoa
Miten ohjelmia voi seurata?
Miten ohjelmia valmistellaan?
Miten ohjelman valmisteluun voi päästä mukaan?
Miten ohjelmia arvioidaan?